XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Med enkäten om löner inom kommunsektorn insamlas årligen uppgifter om månads- och timavlönade anställda från kommuner och samkommuner.  Enkäten gäller uppgifterna för oktober. Datainsamlingen inleds varje år i oktober-november och pågår till slutet av december. Uppgifterna kan sändas till Statistikcentralen antingen som filöverföring eller på webblankett.

I datainsamlingen har enkäten om arbetsställen särskilts. Med hjälp av enkäten samlas uppgifter in om kommunernas och samkommunernas arbetsställens belägenhet och årsverken. Uppgifterna samlas in under september månad.

Skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på Statistiklagen.

Sekretess

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål. Uppgifterna levereras till kommunala arbetsmarknadsverket med stöd av lag (254/1993, 9 §). Statistikcentralen kan med stöd av statistiklagen (280/2004) också ge kommuner, samkommuner och organisationer tillstånd att använda uppgifterna.