XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Kuntasektorin palkkatiedustelussa kerätään kunnilta ja kuntayhtymiltä kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedot vuosittain. Tiedustelu koskee lokakuun tietoja. Palkkatiedonkeruu käynnistyy vuosittain loka-marraskuussa ja kestää joulukuun loppuun saakka.

Tiedonkeruusta on eriytetty kuntasektorin toimipaikkatiedustelu, jossa kerätään tiedot kuntien ja kuntayhtymien toimipaikkojen sijainnista ja henkilötyövuosista. Toimipaikkatiedot kerätään syyskuun aikana.

Tiedot voi toimittaa Tilastokeskukseen joko tiedostonsiirtona tai verkkolomakkeella.

Tiedonantovelvollisuus perustuu Tilastolakiin.

Luottamuksellisuus

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin. Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle toimitetaan tiedot lain (L 254/1993, 9 §:n) perusteella. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (280/2004) nojalla.