XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

 

Elektronisk datainsamling

Man kan svara med filöverföring eller en webblankett. Ett följebrev skickas per post till kommunernas och samkommunernas förvaltning då datainsamlingen inleds. Man loggar in på datainsamlingssidorna med koderna i följebrevet.

  • Obs! Arbetsgivarens uppgifter -sidan måste fyllas i först.

Logga in på datainsamlingssidorna

Logga in

Problem att logga in?

Glömda användar-ID och lösenord, tekniska problem

Anvisningar för löneenkäten

Blankett anvisningar:

Tekniska anvisningar:

Klassificeringar som behövs för att kunna svara

 

Anvisningar för enkäten om arbetsställen

Blankett anvisningar:

Tekniska anvisningar:

 

Följebrev

Videoguide

I videoguiden finns anvisningar för hur man lämnar uppgifter om arbetsställen i Enkäten om löner inom kommunsektorn.

Om du inte kan se videon, kommer du till den här (direkt till videon)