Statistiken över kommunernas ekonomi förnyas

 

Finansministeriet startade i slutet av år 2012 ett kommuninformationsprogram vars mål är att påskynda och utvidga produktionen av kommunernas och samkommunernas ekonomistatistik.

Som en del av programmet förnyar Statistikcentralen sitt datainsamlingssystem och -innehåll. Statistikcentralen samlar in ekonomiuppgifter från kommunerna och samkommunerna med nytt datainnehåll våren 2016. Datainnehållet gäller statistikåret/räkenskapsperioden 2015. På den här webbplatsen presenteras tidtabellen för förnyelsen och de nya datainnehållen.

Förändringen gäller följande datainsamlingar:

De största ändringarna i datainnehållet gäller del II i ekonomistatistiken och särskilt driftsekonomi- och investeringstabellerna. I dessa båda tabeller har ändringarna bl.a. att göra med att affärsverken finns med i tabellerna och att det skett ändringar i olika uppgiftsklasser. Därutöver utvidgas insamlingen av koncernernas bokslutsuppgifter att gälla resultaträkningen och finansieringsanalysen. Också sättet att samla in bokslutsuppgifter från affärsverken ändras. I kvartalsstatistiken och undervisningsväsendets s.k. tabell 41 finns det inga större ändringar på kommande, men ändringarna i driftsekonomin återspeglas delvis också i dessa.

 

Nya datainnehåll och anvisningar

Kommunekonomi

Kommunekonomi kvartalsvis

Anvisningar om hur man skickar CSV-filer

 

Datainsamlingen för statistiken över kommunernas och samkommunernas verksamhet inom sociala tjänster övergår till THL år 2016. Statistikcentralen samlar sista gången in dessa uppgifter våren 2015 (då utan ändringar i innehållet). THL informerar på sina egna webbsidor (på finska) om de ändringar i datainsamlingens innehåll som gäller uppgifterna för statistikåret 2015, vilka samlas in år 2016.

Tilläggsuppgifter: Atte Virtanen telefon 029 551 3685, förnamn.efternamn@stat.fi