Yhteystiedot

Tietosisältö
Piistari Anne
Kemppainen Matias
Ilomäki Immi

Keskus: 09 17 341
Palvelusähköpostiosoite
kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi