XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om hemkommunsersättning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Beskrivning av datainsamlingen

På blanketten Enkät om hemkommunsersättning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning insamlas uppgifter om elever och deras hemkommun i förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Antalet elever anges enligt situationen 31.12.2019. Som hemkommun betraktas den kommun som är införd i befolkningsdatasystemet 31.12.2019 som elevens hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). Hemkommunerna följer då 2020 års kommunindelning i befolkningsdatasystemet.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgiftslämnare är alla kommuner i Fasta Finland samt av de registrerade sammanslutningar, samkommuner, stiftelser och statliga läroanstalter som erhållit tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Denna enkät gäller inte skolor utomlands.

Utbildningsanordnarna lagrar sina uppgifter och svarar för deras riktighet.

Datainsamlingen är elektronisk och sker på en webblankett via internet. Programmet är öppet 1.2 –20.2. Programmet kan bara användas av de uppgiftslämnare som fått en användaridentifikation av Statistikcentralen.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på den förordning som är förknippad med lagen om statsandel för kommunal basservice. Statistiklagen 280/2004 (ändr. 361/2013) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Enkät om hemkommunsersättning inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning till finansministeriet för utbetalningen år 2021. Dessutom används uppgifter om elevernas ålder vid sammanställningen av utbildningsstatistik

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen