XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Ohjeet

Verkkolomake

Tiedustelussa kysytään yrityksenne liikevaihdon jakautumista tuoteluokittain tilikaudelta joka päättyi 1.1.2015 - 31.12.2015 välisenä aikana. Liikevaihtotiedot CPA-tuoteluokittain tulee merkitä arvonlisäverottomina ja täysinä euroina niille varattuihin kenttiin.

Ilmoittakaa yhteystietonne perustiedot välilehdellä. Mikäli yrityksenne nimi, toimiala tai osoite on muuttunut, kirjoittakaa muuttuneet tiedot lisätietokenttään. Lisätietokenttään voitte em. lisäksi kirjoittaa myös muita yrityksenne, autokaupan tiedustelun tai sovelluksen kannalta tärkeitä asioita.

Jos keskeytätte täytön, muistakaa painaa Tallenna-painiketta sivun alareunassa. Kirjautuessanne uudelleen sovellukseen esimerkiksi tallennuksen jatkamista tai tarkistamista varten, tehkää se samoilla tunnuksilla kuin ensimmäiselläkin kerralla ja tallentakaa uudet tiedot. Arvotiedot summautuvat automaattisesti.

Huomioikaa, että sovelluksen ”istuntoaika” vanhenee melko nopeasti. Kannattaa tallentaa tietoja aika ajoin välttyäkseen samojen tietojen uudelleen kirjaamiselta.

CPA-luokitus

Kaupan toimialan CPA–luokituksen nimikkeisiin ei ole olemassa tarkentavia kuvauksia.

Linkki kaupan CPA–luokitukseen http://www.stat.fi/meta/luokitukset/cpa/001-2015/g.html

Ohje pdf-muodossa: Autokaupan määrävuositiedustelu 2015 (pdf)

 

Saatekirje

Autokaupan määrävuosiselvitys 2015 (pdf)