XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Asunto-osakeyhtiönne esitäytetyt perustiedot löytyvät verkkolomakkeelta.

Mikäli teillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta toimittaa tietoja sähköisesti, voitte tulostaa tyhjän lomakkeen Lomakkeet-sivulta

Saatekirjeet

Asunto-osakeyhtiöiden korjauskysely (pdf)