XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Asuntoyhteisöjen korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Asuntoyhteisöjen asuinrakennuksiin kohdistuneet korjaukset kysytään vuosittain. Korjausrakentamisen tiedot kerätään asuntoyhteisöjen taloustilaston tiedonkeruun yhteydessä. Jos asuntoyhteisö ei kuulu taloustilaston otokseen, tiedot kerätään erillisellä verkkolomakkeella. Suurimmista vuokrataloyhtiöistä tiedot kerätään erikseen.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun kohdejoukkoon kuuluvat kaikki asunto-osakeyhtiöt ja suurimmat vuokrataloyhtiöt. Asunto-osakeyhtiöiden otoskehikko muodostetaan kiinteistörekisterin pohjalta. Muodostettuun kehikkoon liitetään rakennus- ja huoneistorekisteristä huoneistojen yhteispinta-ala. Otosyksikkönä pidetään yritystunnuksen mukaista asunto-osakeyhtiötä.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Kerättyjä tietoja käytetään Rakennusten ja asuntojen korjaukset - julkaisun laadintaan ja asuntoyhteisöjen korjausrakentamisen ja tuloslaskelmatietojen tuottamiseen. Tilaston tietoja käyttävät muun muassa VTT, Suomen Kiinteistöliitto, media, rakennusalan järjestöt ja taloyhtiöt.

Muutos

Kysely on uudistettu perusteellisesti vuonna 2014. Tässä yhteydessä kysely ulotettiin koskemaan myös pieniä asuntoyhteisöjä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva