Julkaistu: 23.2.2015

En osaa sanoa -vastaaminen verkkokyselyissä

  1. Kysymystyyppi vaikuttaa eos-vastausten mielekkyyteen
  2. Vastaajan motivointi ja lomakkeen vuorovaikutteisuus pienentää vastauskatoa
  3. Eos-vastaamiselle on monia syitä
  4. Menetelmällä on merkitystä
  5. Eos-vastaamista tutkittiin työvoimatutkimuksen pilottitiedonkeruussa
  6. Piilotettu eos vähentää puuttuvien tietojen määrää
  7. Eos-vastaamisstrategia valitaan lomakesuunnittelussa
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Bethlehem, Jelke & Biffignandi, Silvia 2012. Handbook of Web Surveys. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Derouvray, C & Couper, M. P. 2002. Designing a Strategy for Reducing "No Opinion" Responses in Web-Based Surveys. Social Science Computer Review, Vol 20, No 1, Spring 2002.

Dillman, Don A. & Smyth, Jolene D. & Christian, Leah M. 2009. Internet, Mail and Mixed-mode Surveys. The Tailored Design Method. 3rd Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Gilljam, Mikael & Granberg, Donald 1993. Should We Take Don't Know for an Answer? Public Opinion Quarterly, 57.

Gravem, Dag F. & Lund, Karianne 2014. ESSnet DCSS WPII pretest report. Submitted to project coordinator Destatistics: April 30 2014. Reporting NSI: Statistics Norway. http://www.cros-portal.eu/content/d27-lfs-cawi-no.

Krosnick, Jon A. 1991. Response Strategies for Coping with the Cognitive Demands of Attitude Measure in Surveys. Applied Cognitive Psychology, 5.

Krosnick, Jon A. 2002. The Causes of No-Opinion Responses to Attitude Measures in Surveys: They Are Rarely What They Appear to Be. Teoksessa: Don A. Dillman & Robert M. Groves & John L. Eltinge. & Roderick J.A. Little (toim.). Survey Nonresponse. New York: John Wiley.

Oppenheim, Abraham N. 1992. Questionnaire Design, Interviewing, and Attitude Measurement. London: Pinter.

Roberts, Caroline 2007. Mixing modes of data collection in surveys: A methodological review. ESRC National Centre for Research Methods, NCRM Methods Review Papers 008.

Schuman, Howard & Scott, Jacqueline 1989. Response Effects over Time: Two Experiments. Sociological Methods and Research, 17.

Tourangeau, Roger & Rips, Lance J. & Rasinski, Kenneth 2000. The Psychology of Survey Response. Cambridge: Cambridge University Press.

Vis-Visschers, Rachel 2009. Presenting 'don't know' in web surveys. QUEST Workshop, 18–20.5.2009 Bergen, Norway.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015