Julkaistu: 8.12.2014

Suomalaiset ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa

  1. 41 prosenttia suomalaisista on lähettänyt täytetyn lomakkeen netissä
  2. Pohjoismaat ja Alankomaat ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa
  3. Suomalaiset tyytyväisiä asiointiin viranomaisten verkkosivuilla
  4. Aina ei ole tarvetta lähettää lomaketta
  5. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Aina ei ole tarvetta lähettää lomaketta

Entä miksi viranomaisten ja julkisten palvelujen kanssa asioiminen internetissä ei ole vielä nykyistä yleisempää? Vuoden 2013 Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa pyrittiin valottamaan sähköisen asioinnin yleistymisen esteitä. Niiltä netin käyttäjiltä, jotka eivät olleet vuoden aikana lähettäneet virallista lomaketta netissä kysyttiin miksi he eivät olleet sitä tehneet.

Kuviossa 3 on kuvattu sekä sähköisen lomakkeen lähettäneiden osuus koko väestöstä että niiden osuus, jotka eri syistä eivät sähköistä lomaketta olleet lähettäneet.

Kuvio 3. Virallisen lomakkeen lähettäminen internetissä ja lähettämättömyyden syyt vuonna 2013. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus 2013

Selvästi yleisin syy oli se, ettei ollut tarvetta lähettää lomaketta; ei sähköisenä eikä paperisena. Näin vastasi 83 prosenttia lomaketta lähettämättömistä nettiä käyttävistä vastaajista (37 % väestöstä). Vastaavasti vain 17 prosentin oli pitänyt toimittaa täytetty lomake, mutta he olivat tehneet sen muuten kuin netin kautta. Syyksi he valitsivat vastausvaihtoehdoista yleisimmin, että luottavat enemmän paperilomakkeen käyttöön tai että asian hoito vaati joka tapauksessa henkilökohtaista käyntiä. Tämän ryhmän osuus koko 1689-vuotiaasta väestöstä on seitsemän prosenttia.

Periaatteessa vain tämä melko pieni ryhmä voitaisiin vielä saada käyttämään sähköistä viranomaisasiointia (kuvio 3). Toki toisenlaisilla kysymyksillä ja toisin laskettuna saataisiin todennäköisesti hieman erilainen tulos kuin edellä esitettiin, mutta todennäköisesti sekin olisi tasoltaan melko alhainen.

Viranomaiset ja julkiset palvelut näyttäisivät Suomessa toimivan kahdessa suhteessa hyvin: kaikkien suomalaisten ei tarvitse vuosittain asioida viranomaisten kanssa ja ne, joiden pitää, voivat tehdä sen sähköisesti. Internetissä täytettävä veroilmoitus on edistystä, mutta vielä edistyneempää on se, että veroilmoitusta ei tarvitse korjata lainkaan.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014