Julkaistu: 8.12.2014

Suomalaiset ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa

  1. 41 prosenttia suomalaisista on lähettänyt täytetyn lomakkeen netissä
  2. Pohjoismaat ja Alankomaat ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa
  3. Suomalaiset tyytyväisiä asiointiin viranomaisten verkkosivuilla
  4. Aina ei ole tarvetta lähettää lomaketta
  5. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suomalaiset tyytyväisiä asiointiin viranomaisten verkkosivuilla

Suomalaiset ovat hyvin tyytyväisiä sähköiseen viranomaisasiointiin. Lähes 90 prosenttia viranomaisten ja muiden julkisten palvelujen internetsivuja käyttäneistä oli tyytyväisiä tiedon löytymiseen käyttämiltään sivuilta. Lisäksi 94 prosenttia oli tyytyväisiä löytämänsä tiedon hyödyllisyyteen. Viranomaisten ja julkisten palvelujen nettisivuja pidettiin myös hyvin yleisesti helppokäyttöisinä (85 %). Tosin tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia, sillä vastaajat saivat valita vain kahdesta vaihtoehdosta (tyytyväinen vs. tyytymätön) ja kysymykset koskivat kaikkia heidän vuoden aikana käyttämiään viranomaisten ja julkisten palvelujen nettisivustoja. Huomiota herättävää tuloksissa on se, että kaikki ikäryhmät olivat lähes yhtä tyytyväisiä. Vanhemmilla ikäryhmillä ei siis näytä olevan erityisiä ongelmia sähköisessä asioinnissa.

Internetissä ei mikään toimi täydellisesti, eivät myöskään viranomaisten nettisivut. Vaikka vastaajat olivat niihin tyytyväisiä, olivat he kohdanneet myös ongelmia. Neljäsosa viranomaisten ja julkisten palvelujen tarjoajien sivuja käyttäneistä oli kokenut sivuilla toimintahäiriöitä viimeisen vuoden aikana. Yhtä yleisesti sivuilla esitetyt tiedot oli koettu epäselviksi, riittämättömiksi tai vanhentuneiksi. Viidennes ei ollut löytänyt internetsivuilta riittävästi opastusta niiden käyttöön tai saanut sitä muutoin esimerkiksi puhelimitse.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014