Julkaistu: 8.12.2014

Suomalaiset ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa

  1. 41 prosenttia suomalaisista on lähettänyt täytetyn lomakkeen netissä
  2. Pohjoismaat ja Alankomaat ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa
  3. Suomalaiset tyytyväisiä asiointiin viranomaisten verkkosivuilla
  4. Aina ei ole tarvetta lähettää lomaketta
  5. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pohjoismaat ja Alankomaat ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa

Internetin käyttö viranomaisasioinnissa voi yleistyä Suomessa edelleen, mikäli kehitys seuraa muita Pohjoismaita, jotka ovat yhdessä Alankomaiden kanssa Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa. Eurooppalaiset vertailutiedot koskevat 1674-vuotiasta väestöä, kun edellä tarkasteltiin 1689-vuotiaita.

Tietoa viranomaisten ja julkisten palvelujen nettisivuilta hakivat vuonna 2013 selvästi yleisimmin tanskalaiset (83 %). Vastaava osuus 1674-vuotiaista suomalaisista oli 61 prosenttia. Sähköisiä lomakkeita taas käyttivät ahkerimmin islantilaiset. Peräti 70 prosenttia islantilaisista oli lähettänyt virallisen lomakkeen netissä viimeisen vuoden aikana (45 % suomalaisista). Vaikka muut Pohjoismaat ja Alankomaat ovat selvästi Suomen edellä sähköisen asioinnin yleisyydessä, on Suomi kuitenkin Euroopan kärkimaita tässä asiassa. (Taulukko 1.)


Taulukko 1. Tiedon hakeminen viranomaisten verkkosivuilta ja virallisen lomakkeen lähettäminen netissä viimeisen vuoden aikana Euroopassa vuonna 2013. Osuus kaikista 16–74-vuotiaista ja 16–74-vuotiaista netin käyttäjistä eri maissa. Prosenttia

Tiedonhakeminen Lomakkeen lähettäminen Internetin käyttäjät
Maa Kaikki 16–74-vuotiaat Netin käyttäjät Maa Kaikki 16–74-vuotiaat Netin käyttäjät Maa Osuus 16–74-vuotiaista
  % %   % %   %
EU 28 37 48 EU28 21 27 EU28 77
Tanska 83 87 Islanti 70 73 Islanti 97
Islanti 76 78 Tanska 66 69 Norja 96
Alankomaat 75 80 Alankomaat 57 60 Tanska 95
Ruotsi 74 78 Norja 50 52 Luxemburg 95
Norja 69 72 Ruotsi 46 48 Ruotsi 95
Suomi 61 67 Suomi 45 49 Alankomaat 94
Saksa 49 57 Irlanti 36 45 Suomi 92
Slovenia 49 67 Belgia 32 38 Iso-Britannia 91
Itävalta 48 59 Ranska 32 38 Saksa 86
Ranska 47 56 Viro 30 36 Ranska 84
Viro 45 55 Itävalta 28 34 Belgia 83
Belgia 41 50 Liettua 28 40 Viro 82
Espanja 41 56 Portugali 27 42 Itävalta 82
Irlanti 39 48 Luxemburg 25 27 Slovakia 81
Luxemburg 36 38 Espanja 23 32 Irlanti 80
Unkari 35 47 Iso-Britannia 22 24 Tšekki 76
Portugali 35 54 Slovenia 21 28 Latvia 76
Latvia 34 45 Kreikka 20 32 Espanja 74
Liettua 33 48 Unkari 17 23 Unkari 74
Slovakia 33 40 Slovakia 16 19 Slovenia 74
Iso-Britannia 33 37 Saksa 14 17 Malta 70
Kreikka 32 52 Latvia 13 17 Liettua 69
Kypros 29 44 Malta 13 18 Kroatia 68
Tšekki 28 36 Puola 11 17 Kypros 66
Malta 27 39 Kroatia 10 15 Puola 65
Bulgaria 21 37 Kypros 10 15 Portugali 65
Italia 18 29 Italia 10 17 Kreikka 61
Kroatia 17 26 Bulgaria 8 15 Italia 61
Puola 17 27 Tšekki 7 9 Bulgaria 56
Turkki 17 37 Turkki 7 16 Romania 55
Romania 4 8 Romania 2 3 Turkki 46

Lähde: Eurostat

Euroopan maiden välillä on hyvin suuria eroja internetin käytössä viranomaisasiointiin. Harvinaisinta tiedonhaku viranomaisten verkkosivuilta on Romaniassa, Turkissa, Puolassa, Kroatiassa ja Italiassa, joissa alle 20 prosenttia 1674-vuotiaista oli hakenut viranomaistietoa viimeisen 12 kuukauden aikana vuonna 2013. Sähköisen lomakkeen lähettämisen yleisyys jää useissa Euroopan maissa alle kymmeneen prosenttiin väestöstä.

Maiden väliset erot sähköisen asioinnin yleisyydessä johtuvat suurelta osin eroista internetin käytön yleisyydessä. Pohjoismaissa useampi kuin yhdeksän kymmenestä 1674-vuotiaasta käyttää nettiä, kun Turkissa, Romaniassa ja Bulgariassa niin tekee vain noin joka toinen.

Sähköisen viranomaisasioinnin yleisyyteen vaikuttaa luonnollisesti myös kyseisten palvelujen tarjonta. Euroopan maiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka yleisesti viranomaiset ja muut julkiset palvelut tarjoavat mahdollisuutta hoitaa asioita internetissä. Pisimmällä kehityksessä on Tanska, jossa jo nyt merkittävä osa muun muassa sosiaaliturvaan, verotukseen, kouluihin, päivähoitoon ja asumiseen liittyvistä hakemuksista on mahdollista jättää vain internetissä (eGOVERNMENT strategy 20112015). Tanskan e-Government ohjelman mukaan vuoteen 2015 mennessä tanskalaiset viranomaiset ja julkishallinto ovat käytännössä kokonaan siirtyneet pelkästään sähköiseen asiointiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014