Julkaistu: 26.2.2014

Suomessa lasten toimeentulo on eurooppalaisittain turvattua

  1. Kotitalousrakenteet poikkeavat eri osissa Eurooppaa
  2. Kahden huoltajan lapsiperheissä tulotaso on hyvä
  3. Pienituloisuusaste matalin Pohjoismaissa
  4. Lasten kokema aineellinen puute yleisintä itäisessä ja eteläisessä Euroopassa
  5. Elintasoeroja idän ja pohjoisen välillä
  6. Yleisimmin puutteita harrastusmahdollisuuksissa
  7. Suomalaislapset verraten hyvässä asemassa
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yleisimmin puutteita harrastusmahdollisuuksissa

Hälyttävintä lasten aineellinen puute on Itä-Euroopan maissa, erityisesti Romaniassa ja Bulgariassa (oranssin tummat sävyt taulukossa 3). Puutteet vähenevät tai poistuvat kokonaan, mitä pohjoisimmista maista on kyse (taulukon vihreät osat).

Taulukko 3. Aineellista puutetta kokevien alle 16-vuotiaiden lasten osuus maittain puutteen lajin mukaan EU-maissa vuonna 20081. Prosenttia

1Maat (rivit) järjestetty puutetta kokemattomien osuuden mukaiseen järjestykseen, puutteen osatekijät (sarakkeet) taas puutteen keskimääräisen yleisyyden mukaan.

Lähde: Eurostat. EU-SILC User database 2009.

Romanian ja Bulgarian lapsista noin 30 prosentilla on puutetta sekä proteiinipitoisesta ravinnosta että tuoreista vihanneksista ja kasviksista. Jonkinasteista ravinnonpuutosta voidaan havaita myös Slovakiassa, Unkarissa, Latviassa ja Virossa.

Ravitsemukseen liittyviä puutteita kokevissa maissa monilla lapsilla ei ole myöskään varaa uusiin vaatteisiin tai kaksiin jalkineisiin. Suomen lapsista kolme prosenttia asui talouksissa, joilla ei ollut varaa uusiin vaatteisiin. Koulunkäyntiin ja kulttuuriin liittyvä varattomuus keskittyy erityisesti Romaniaan, joissa kolmanneksella lapsista oli puutetta kirjoista, yli puolet ei voinut osallistua koulun retkiin ja runsaalla viidenneksellä ei ollut läksyjenlukupaikkaa. Yli 60 prosentilla ei ollut varaa myöskään harrastuksiin.

Lähes kaikissa Euroopan maissa on jonkin verran lapsia, joilla ei ole varaa harrastuksiin. Pohjoismaissa osuus on kuitenkin hyvin pieni (1−3 %), mutta esimerkiksi Itävallassa, Kyproksessa ja Italiassa se on noin 10 prosenttia. Itä-Eurooppa erottautuu tässäkin lasten elinoloja koskevassa asiassa omaksi ryhmäkseen. Näissä maissa vähintään viidennes lapsista kokee harrastusmahdollisuuksien puutetta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014