Yrittäjäksi palkkatyön tai eläkkeen ohella

 1. Neljä kymmenestä sivutoimisia
 2. Yritysten vaihtuvuus suurta
 3. Sivutoimisissa enemmän naisia kuin päätoimisissa
 4. Sivutoimisia ja osa-aikaisia yrityksiä yli neljännes kannasta
 5. Toiminimi on sopiva yritysmuoto
 6. Eniten henkilöpalveluissa ja liike-elämän palvelualoilla
 7. Motiivit vaihtelevat
 8. Vaihtoehto ikääntyville
 9. Kertakäyttöyritysten epäterveet ilmiöt
 10. Onko henkilöstön yritystoiminta hyväksyttävää?
 11. Miten sivutoiminen saataisiin päätoimiseksi?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Motiivit vaihtelevat

Sivutoiminen yrittäjyys voi sopia hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin. Esimerkkeinä voidaan mainita kotiäidit, joille kotoa käsin tapahtuva yritystoiminta tarjoaa vaihtelua elämään, ylläpitää ammattitaitoa tai tuo tarpeellisia sivutuloja. Joskus kysymys voi olla eräänlaisen mahdollisuus- ja pakkoyrittäjyyden yhdistelmästä, mikä vähentää toimeentuloon liittyvää epävarmuutta.

Sivutoimiset yritykset voivat olla myös yhtiömuotoisia tiimiyrityksiä, joiden kautta omistajat kanavoivat satunnaisia sivutulojaan, mikä on edullista ja joustavaa tulonsaajalle ja työnteettäjälle. Joskus tällaisten sivutoimisten yritysten piirissä tehty kokonaistyöpanos muodostaa useita henkilötyövuosia, vaikka yksittäiset osa-omistajat toimivat yrityksessä vain satunnaisesti.

Osalle henkilöistä sivutoiminen yrittäjyys voi toimia väylänä päätoimiseen yrittäjyyteen. Yrittäjyyttä kokeillaan, kun ei heti uskalleta heittäytyä siihen kokonaan. Sivutoimisen yrittäjyyden on arveltu sisältävän merkittävää yrittäjäpotentiaalia ja jopa kasvuyrittäjyyttä, mutta todellisuudessa sivutoiminen yritystoiminta toimii harvemmin reittinä päätoimiseen yrittäjyyteen.

Pienillä paikkakunnilla ja rajatuilla markkinoilla päätoiminen elinkeinonharjoittaminen ei olisi välttämättä edes mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa. Toiminnallaan sivutoimiset yrittäjät luovat kuitenkin uutta tarjontaa markkinoille etenkin maakuntien haja-asutusalueilla. Esimerkkeinä voidaan mainita hierontapalvelut, tietokoneiden ja kodinkoneiden korjauspalvelut tai kodinhoitopalvelut.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.11.2010