Yrittäjäksi palkkatyön tai eläkkeen ohella

 1. Neljä kymmenestä sivutoimisia
 2. Yritysten vaihtuvuus suurta
 3. Sivutoimisissa enemmän naisia kuin päätoimisissa
 4. Sivutoimisia ja osa-aikaisia yrityksiä yli neljännes kannasta
 5. Toiminimi on sopiva yritysmuoto
 6. Eniten henkilöpalveluissa ja liike-elämän palvelualoilla
 7. Motiivit vaihtelevat
 8. Vaihtoehto ikääntyville
 9. Kertakäyttöyritysten epäterveet ilmiöt
 10. Onko henkilöstön yritystoiminta hyväksyttävää?
 11. Miten sivutoiminen saataisiin päätoimiseksi?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Miten sivutoiminen saataisiin päätoimiseksi?

Työttömälle henkilölle sivutoimisen yri­tystoiminnan harjoittaminen voi olla hankalaa, sillä työttömyysturvan ei ole tarkoitus poistaa yritystoiminnan riskejä. Henkilöllä voi silti jäädä oikeus työttömyyskassan tai Kelan sovittelemaan työttömyysetuuteen, jos yritystoiminnan vaatima työmäärä on vähäinen eikä muodostu esteeksi päätoimisen kokoaikatyön vastaanottamiselle.

Ratkaisut työttömän sivutoimisen yrit­täjyyden osalta tehdään paikallisissa työ- ja elinkeinotoimistoissa. Työvoimaviranomaiset voisivat kuitenkin nykyistä aktiivisemmin tukea ja tutkia yrittäjyydestä kiinnostuneen työttömän työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä sivutoimisessa yrityksessään päätoimisesti niin, että työttömyysturva ei toimisi epävirallisena yritystukena.

Kaikkia päätoimisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita sivutoimisia yrittäjiä voisi myös ohjata aktiivisemmin neuvontapalvelujen piiriin. Kaikilla tällaisilla henkilöillä tulisi myös olla mahdollisuus saada starttirahaa. Nykysäännösten mukaan ei yleensä ole mahdollista saada starttirahaa siirryttäessä sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseksi yrittäjäksi.

Lähteitä:

Mm. Akola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen ja Österberg: Yrittäjyyden ja palkkatyön rajapinnalla? Työpoliittinen tutkimus 326. Työministeriö. Helsinki 2007.

Helsingin Sanomat: Uusille osakeyhtiöille kertyy nopeasti verovelkaa (artikkeli 19/09/2010).

Stenholm, Pukkinen, Heinonen ja Kovalainen: Global Entrepreneurship Monitor, GEM Finland National Report 2007, 2008.

Tilastokeskus: Yritys- ja toimipaikkarekisterin tilastoja 1990–2008.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Yrittäjyyskatsaus 2010, TEM:n julkaisuja 60/2010, Helsinki 2010.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.11.2010

Jaa