Rakentamisen toimialakatsaus II/2010

  1. Asuinrakentaminen vetää yhä rakentamista
  2. Valmistuneiden asuntojen määrä on vielä viime vuotta alhaisemmalla tasolla
  3. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen vahvistui
  4. Maa- ja vesirakentamisessa mahdollinen käänne parempaan
  5. Rakennuskustannusten kasvu jatkuu tasaisena
  6. Asuintalojen uudisrakentaminen on pääsemässä vauhtiin
  7. Aktiviteetti korjausrakentamisessa nousi vuonna 2009
  8. Fokus: Rakennustuoteteollisuuden suhdanteet
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Maa- ja vesirakentamisessa mahdollinen käänne parempaan

Vuoden 2010 toisella neljänneksellä maa- ja vesirakentamisen liikevaihto laski 7,5 prosenttia vuodesta 2009. Kesäkuun liikevaihdon 0,2 prosentin kasvu vuoden takaisesta ei riittänyt kääntämään koko neljänneksen kasvua positiiviseksi. Koska kasvussa olevan talonrakentamisen pohjarakentaminen on merkittävä kysynnän lähde maa- ja vesirakennusalan yrityksille, voi maa- ja vesirakentaminenkin kääntyä kasvu-uralle viimeisenä rakentamisen päätoimialoista.

Kuvio 3. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihtoindeksin vuosimuutos, % 1)

1) muutos on alkuperäisen sarjan kolmen viimeisimmän kuukauden keskiarvon muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Maa- ja vesirakentamisen yritysten maksama palkkasumma jatkoi laskuaan toisella neljänneksellä, palkkasumma kasvoi viime vuodesta ainoastaan huhtikuussa 0,7 prosentilla. Toukokuussa palkkasumma supistui 9,9 prosentilla ja kesäkuussa 8,3 prosentilla. Palkkasumma pieneni myös heinäkuussa 9,6 prosentilla.

Maa- ja vesirakentamisen myynnin määrän supistuminen hidastui toisen neljänneksen loppua kohden. Myynnin määrä laski huhtikuussa 19,4 prosenttia, toukokuussa 12,7 prosenttia ja kesäkuussa enää 2,9 prosenttia. Myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta myyntihintojen muutosten vaikutukset.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.9.2010

Jaa