Teollisuuden toimialakatsaus IV/2009

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon lasku Euroopassa voimakkaampaa kuin USA:ssa
  3. Tuottajahinnat laskivat viime vuonna 7,6 prosenttia vuoden takaisesta
  4. Vienti ja tuonti romahtivat viime vuonna
  5. Teollisuuden palkkasumma laski viime vuonna 9 prosenttia
  6. Teollisuusyritysten suhdannetilanne edelleen heikko
  7. Fokus: Miten valuuttakurssi vaikuttaa teollisuuden toimialoihin?
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuusyritysten suhdannetilanne edelleen heikko

Myös EK:n helmikuussa julkaiseman suhdannebarometrin mukaan suhdannetilanne on vielä huomattavan heikko, vaikka osalla toimialoista on pientä toipumista. Näkymät lähikuukausilla ovat parantuneet hieman. Myös kansainvälisen talouden odotukset ovat kohtalaisen vahvoja. EK:n tammikuussa toteutetun kyselyn mukaan 17 prosenttia yrityksistä odotti suhdannekäännettä parempaan. Vastaavasti 8 prosenttia vastanneista yrityksistä ennusti tammikuussa suhdanteen jatkavan yhä heikkenemistään.

Useimpien toimialojen suhdanneodotukset ovat varovaisen myönteiset. Puu- ja paperiteollisuuden osalta EK:n barometri toteaa, että suhdannetilanne on kääntynyt parempaan. Kemianteollisuudessa suhdannetilanne oli vielä loppuvuonna heikko. Tuotannon ennakoidaan kääntyvän loivaan kasvuun. EK:n mukaan Teknologiateollisuuden suhdannekuoppa jatkui loppuvuonnakin, eikä merkittävää elpymistä ole vielä tapahtunut.

Tilauskannat ovat edelleen useilla teollisuuden päätoimialoilla alhaiselle tasolle. Tilastokeskuksen julkaiseman Teollisuuden uudet tilaukset -tilaston mukaan teollisuuden tilausten arvo kääntyi voimakkaaseen laskuun lokakuussa 2008. Tilausten poikkeuksellisen voimakas supistuminen jatkui siitä saakka yhtäjaksoisesti lokakuuhun 2009. Loppuvuonna teollisuuden uudet tilaukset kääntyivät kasvuun vuoden takaiseen verrattuna. Kuitenkin sekä uudet tilaukset että teollisuustuotanto vähenivät tammikuussa vastoin odotuksia.

Kuvio 6. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuotannon kehitys sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.3.2010

Jaa