Teollisuuden toimialakatsaus IV/2009

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon lasku Euroopassa voimakkaampaa kuin USA:ssa
  3. Tuottajahinnat laskivat viime vuonna 7,6 prosenttia vuoden takaisesta
  4. Vienti ja tuonti romahtivat viime vuonna
  5. Teollisuuden palkkasumma laski viime vuonna 9 prosenttia
  6. Teollisuusyritysten suhdannetilanne edelleen heikko
  7. Fokus: Miten valuuttakurssi vaikuttaa teollisuuden toimialoihin?
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuuden palkkasumma laski viime vuonna 9 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden palkkasumma laski 9 prosenttia viime vuonna. Palkkasumma väheni jokaisella neljänneksellä. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä palkkasumma väheni eniten lähes 11 prosenttia. Työllisyys väheni vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä 9,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Työllisyyskehitys jatkui heikkona useilla teollisuuden päätoimialoilla, mutta erityisen heikkoa kehitys oli metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa myös metsäteollisuuden työllisyystilanne heikkeni edelleen viime vuoden lopulla. Myös avoimien työpaikkojen määrä on teollisuudessa vähentynyt voimakkaasti.

Vastaavasti teollisuuden palkkasumman alkuvuodesta alkanut lasku jatkui myös loppuvuonna. Vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä palkkasumma pieneni 10,7 prosenttia vuoden takaisesta. Palkkasumman lasku johtuu kuitenkin ainoastaan työllisyyden laskusta, koska samaan aikaan teollisuuden ansiotasoindeksi nousi 3 prosenttia vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Palkkasumman muutos vaihteli toimialoittain. Voimakkainta palkkasumman pienentyminen oli metalliteollisuudessa, jossa laskua kertyi 14,4 prosenttia. Myös metsä- ja kemianteollisuudessa palkkasummat laskivat.

Kuvio 5. Koko teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja tuotannon kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.3.2010

Jaa