Teollisuuden toimialakatsaus IV/2009

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon lasku Euroopassa voimakkaampaa kuin USA:ssa
  3. Tuottajahinnat laskivat viime vuonna 7,6 prosenttia vuoden takaisesta
  4. Vienti ja tuonti romahtivat viime vuonna
  5. Teollisuuden palkkasumma laski viime vuonna 9 prosenttia
  6. Teollisuusyritysten suhdannetilanne edelleen heikko
  7. Fokus: Miten valuuttakurssi vaikuttaa teollisuuden toimialoihin?
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuustuotannon lasku Euroopassa voimakkaampaa kuin USA:ssa

Suomen teollisuustuotanto (C TOL 2008) laski viime vuonna runsaat 23 prosenttia. Tämän oli jyrkin pudotus 90-vuoteen. Syksyllä 2008 alkanut globaali finanssikriisi levisi nopeasti Suomeen. Suomen talous syöksyi viime vuonna ennen näkemättömästi. Teollisuustuotanto laski edelleen viime vuoden viimeisellä neljänneksellä selvästi vuoden takaiseen verrattuna. Vaikka tuotanto laskee vielä voimakkaasti vuoden takaiseen verrattuna, teollisuuden kausitasoitettu tuotanto kasvoi kolmannella ja neljännellä neljänneksellä edellisiin neljänneksiin verrattuna.

Taantuman vaikutukset teollisuustuotantoon ovat olleet Euroopassa selvästi Yhdysvaltoja suurempia. Edellisen neljänneksen tapaan tuotanto laski myös vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä lähes kaikissa EU-maissa vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten tuotanto laski Tanskassa, Virossa ja Suomessa. Luxemburgissa ja Puolassa tuotanto kääntyi kasvuun viime vuoden lopulla. Yhdysvaltojen teollisuustuotanto pieneni viime vuoden lopussa vajaat 5 prosenttia vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Suomessa tuotannon volyymi supistui kaikilla päätoimialoilla. Metsäteollisuudessa tuotanto pieneni vuonna 2009 runsaat 20 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä metsäteollisuuden tuotanto väheni enää 0,7 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto väheni viime vuonna runsaat 13 prosenttia. Eniten tuotanto putosi vuonna 2009 metalliteollisuudessa, 30 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Pitkän laskukauden jälkeen metalliteollisuuden kausitasoitettu tuotanto kasvoi vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä. Nopeasti supistuneen tuotannon volyymin seurauksena myös kapasiteetin käyttöaste oli viime vuonna keskimäärin vain 67, tämän oli alin käyttöaste 15 vuoteen.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.3.2010

Jaa