Muotoilupalvelujen tarjonta on alueellisesti keskittynyttä

  1. Palvelut ja koulutus muutamassa paikassa
  2. Graafisessa muotoilussa yhteydet toimivat sähköisestikin
  3. Myös sisustussuunnittelussa Varsinais-Suomi on kakkosena
  4. Päijät-Häme iso tekijä teollisessa muotoilussa
  5. Sijainti, koulutus ja tuotanto-rakenne Lahden seudun valtteja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Graafisessa muotoilussa yhteydet toimivat sähköisestikin

Oheisissa taulukoissa muotoilupalveluja tarkastellaan toimipaikkakäsitteen kautta. Muotoilualalla toimipaikka on lähes aina sama kuin yritys, koska Suomessa on vain muutama toimisto, joilla on useampi kuin yksi toimipaikka.

Graafisessa muotoilussa Uudenmaan osuus on yli puolet koko maan luvuista, mitataan toimintaa lähes millä mittarilla tahansa (Taulukko 1). Alan isoimmat yritykset toimivat Uudellamaalla. Varsinais-Suomi on selvä kakkonen, mihin vaikuttaa alueen mainostoimistojen toimiminen alihankkijoina. Iso osa turkulaisista yrityksistä tekee töitä melkein pelkästään Helsinkiin.

Taulukko 1. Graafisen muotoilun kärkimaakunnat 2008

Kasvu 2007 - 08, lkm Kasvu 2007 - 08, %
Toimipaikat
lkm
Henkilöstö
kokoaikaiset
Liikevaihto
milj. euroa
Toimipaikat
lkm
Henkilöstö
kokoaikaiset
Henkilöstö
%-kasvu
Liikevaihto
%-kasvu
Suomi 527 429 32,9 90 121 39 29
  Uusimaa 279 248 18,5 48 84 51 28
  Varsinais-Suomi 52 33 2,7 13 6 22 39
  Pirkanmaa 41 28 2,2 5 7 33 36
  Itä-Uusimaa 15 12 1,5 2 3 33 41
  Päijät-Häme 18 18 1,2 1 5 38 22
  Pohjois-Pohjanmaa 17 17 1,2 6 5 42 30

Pirkanmaa sijoittuu vasta kolmanneksi, vaikka on muuten Varsinais-Suomea isompi tekijä Suomen taloudessa. Myös Tampere on monessa tapauksessa valittu yrityksen kotipaikaksi kaupungin yleisen vetovoiman takia asuinpaikkana. Esimerkiksi kahden hengen IKON Graphics, joka on erikoistunut kuvitukseen ja graafiseen suunnitteluun, tekee lähes kaikki työnsä pääkaupunkiseudulla toimiville asiakkaille. Yritys on alun perin perustettu Rovaniemelle, josta molemmat tekijät ovat valmistuneet. Tampereelle siirryttiin viiden Lapin vuoden jälkeen - silloinkin jo osa töistä tehtiin alihankkijana helsinkiläisille yrityksille. Helsinkiä asuin- ja työpaikkana ei kuitenkaan valittu, Tampere veti enemmän puoleensa. Työntekijöiden tarvitsee käydä Helsingissä toimeksiantopalavereissa vain harvakseltaan, yhteydet hoituvat pääasiassa puhelimella tai sähköpostitse, mikä säästää aikaa.

Pienemmistä maakunnista Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen osuus graafisessa muotoilussa on suurempi kuin niiden koko muuten. Niiden alueella sijaitsevat yritykset tekevät kuitenkin töitä pääosin helsinkiläisille yrityksille. Yrittäjät kokevat, että heidän elämänlaatunsa on parempi heidän asuessaan vähän pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Lappi oli vielä vuoden 2007 tietojen mukaan taulukosta 1 poisjääneistä seuraavaksi tärkein graafisen muotoilun sijaintipaikka, mutta vuonna 2008 se jäi jälkeen monista muista nousevista maakunnista. Erityisesti liikevaihdon kasvu on ollut vähäistä Lapissa; sen sijaan työllisten määrä on kasvanut kaksinkertaiseksi eli parhaiten koko maassa. Lapin sijoitus heijastaa eniten alueen yliopiston roolia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.2.2010

Jaa