Kaupan toimialakatsaus III/2009

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon sukellus hidastui hieman
  3. Kaupan alalla työllisten määrä väheni
  4. Kaupan näkymät jatkuivat synkkinä
  5. Fokus: Vähittäiskaupan pienyritykset sinnittelivät Uudellamaalla
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan näkymät jatkuivat synkkinä

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa hyvin heikoksi kolmannen neljänneksen lopussa. Myyntiodotukset lähikuukausille olivat vaisut ja henkilöstön lukumäärän arvioitiin vähentyvän myös lähikuukausina. Alan suhdannenäkymät olivat kuitenkin hieman kohentuneet verrattuna tilanteeseen edellisellä neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kolmannen neljänneksen lopun suhdannenäkymiä kuvaava luottamusindikaattori laski hieman verrattuna kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen Suomessa. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus oli Suomessa yhä poikkeuksellisen alhaalla. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset odottivat myynnin ja työllisten määrän vähenevän lähikuukausina. Lisäksi alan yritykset arvioivat myyntihintojen laskevan neljännellä neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaisempaa luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset kuin saldolukujen taso. Saksassa ja Suomessa auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus laski hieman vuoden kolmannen neljänneksen lopussa kolmen kuukauden takaiseen tasoon verrattuna.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2010

Jaa