Rakentamisen toimialakatsaus I/2009

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen volyymin laskuvauhti kiihtyi
  3. Rakennusyritysten liikevaihto supistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 12 prosenttia
  4. Rakentamisen kustannusnousu kääntyi laskuksi
  5. Talonrakennusalan työllisyys heikkeni alkuvuonna
  6. Rakennusalan suhdannenäkymät yhä synkät
  7. Fokus: Aikasarjojen tarkentuminen ja kausitasoitus
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen kustannusnousu kääntyi laskuksi

Uudisrakentamisen panoskustannuksia kuvaavan rakennuskustannusindeksin nousuvauhti on hiipunut jo vuoden 2007 toisesta neljänneksestä lähtien seuraten uudisrakentamisen volyymin muutoksen laskevaa trendiä. Parhaimmillaan rakennuskustannusindeksin kasvuvauhti on ylittänyt 2000-luvulla yleistä inflaatiokehitystä mittaavan kuluttajahintaindeksin muutoksen kahdella prosenttiyksiköllä.

Ensimmäisenä uudisrakentamisen väheneminen heijastuu rakennustarvikkeiden kysyntään ja erityisesti rakennusteknisiin tarvikkeisiin, joiden käyttö korjausrakentamisessa on suhteessa vähäisempää kuin muiden rakennustarvikkeiden. Rakennustarvikkeiden hintataso on rakennuskustannusindeksin 2005=100 mukaan huhtikuussa 2009 palannut samalle tasolle kuin mitä se oli syyskuussa 2007. Rakennuskustannusindeksin kokonaisindeksi on nyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Maarakennuskustannusindeksin nousuvauhtia on kiihdyttänyt vuoden 2007 ja 2008 taitteen suuret infrarakennushankkeet. Maarakennuskustannusindeksin nousuvauhdissa tapahtui jyrkkä käänne vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Nousu muuttui laskuksi rakennuskustannusindeksin tavoin huhtikuussa 2009.

Kuvio 3. Kustannusindeksien 2005=100 vuosimuutokset, %

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.6.2009

Jaa