Kenen ääni kuuluu kuntien valtuustoissa?

  1. Äänestäjäkunta on toimihenkilöistynyt
  2. Valtuutetut ja äänestäjät eri puusta veistettyjä
  3. Valtuutettujen keskitulot selvästi äänestäjää suuremmat
  4. Kunnanvaltuustot ovat miesten valtakuntia
  5. Keskustan maatalousyrittäjät ovat suurin valtuutettujen ryhmä
  6. Kaikkien puolueiden valtuutettujen keskitulo on suurempi kuin äänestäjäkunnan
  7. Vihreät on ainoa naisvaltainen puolue
  8. Perinteiset jaot näkyvät edelleen kuntien valtuustoissa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Perinteiset jaot näkyvät edelleen kuntien valtuustoissa

Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valitut valtuustot näyttävät rakentuvan edelleen pitkälti vanhalle pohjalle. Vaikka suurimmat puolueet Suomen Keskusta, Kansallinen Kokoomus ja Suomen Sosialidemokraattinen Puolue vetävät edelleen lukumääräisesti suurimmat joukot kaikista sosioekonomisista ryhmistä, niin puolueiden rakenteessa vanhat eturyhmät näkyvät edelleen. Keskustan ja kokoomuksen sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuutetuista merkittävä osa tulee yrittäjistä ja ylemmistä toimihenkilöistä, kun taas vasemmistopuolueet profiloituvat ennen kaikkea alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden puolueina. Vihreässä liitossa edustavat erityisesti naistoimihenkilöt, Suomen Kristillisdemokraateissa toimihenkilöt ja Perussuomalaiset on vähän kaikkien puolue.

Kunnallispolitiikka on politiikasta kaikkein lähimpänä äänestäjien arkielämää. Siitä huolimatta valtuustoihin valitut edustajat ovat keskivertoäänestäjää paremmassa asemassa. Valtuutettujen sosioekonominen asema on selkeästi parempi kuin äänestäjäkunnassa, ja tulotaso jopa saman sosioekonomisen ryhmän sisällä parempi kuin äänioikeutetuilla.

Äänestäjäkunnan toimihenkilöistyminen näkyy kuitenkin myös kuntapolitiikkaa harjoittavissa puolueissa: toimihenkilöiden painoarvo on lähes kaikissa puolueissa merkittävä. Äänestäjäkunnan rakennemuutokset eivät kuitenkaan ole nyrjäyttäneet kaikkia paitsioon. Varsinkin maanviljelijät pitävät edelleen pintansa vaikutusvaltaisimpana ryhmittymänä.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009