Kenen ääni kuuluu kuntien valtuustoissa?

  1. Äänestäjäkunta on toimihenkilöistynyt
  2. Valtuutetut ja äänestäjät eri puusta veistettyjä
  3. Valtuutettujen keskitulot selvästi äänestäjää suuremmat
  4. Kunnanvaltuustot ovat miesten valtakuntia
  5. Keskustan maatalousyrittäjät ovat suurin valtuutettujen ryhmä
  6. Kaikkien puolueiden valtuutettujen keskitulo on suurempi kuin äänestäjäkunnan
  7. Vihreät on ainoa naisvaltainen puolue
  8. Perinteiset jaot näkyvät edelleen kuntien valtuustoissa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vihreät on ainoa naisvaltainen puolue

Suurin miesedustus valtuutetuissa on perussuomalaisilla, jonka valtuutetuista neljä viidestä on miehiä. Ainoa naisenemmistöinen valtuutettujen joukko on vihreillä, joista noin kaksi kolmesta on naisia. Muilla puolueilla suhteet vaihtelevat. Lähimmäs "tasa-arvoista" tilannetta pääsevät kristillisdemokraatit, jonka valtuutetuista 43 prosenttia on naisia ja 57 prosenttia miehiä. (Taulukko 4.)

Taulukko 4. Valtuutetut puolueen ja sukupuolen mukaan vuonna 2008. Prosenttia.

  Naiset Miehet
Yhteensä 37 63
Kesk. 34 66
Kok. 36 64
SDP 41 59
Vihr. 64 36
Vas. 33 67
PS 21 79
KD 43 57
RKP 38 62
Muu 35 65

Lähde: Kunnallisvaalit 2008. Tilastokeskus.

Naisten ja miesten sosioekonominen asema vaihtelee puolueiden sisälläkin. Keskustan naisvaltuutetuista yli puolet on toimihenkilöitä ja 16 prosenttia yrittäjiä, kun taas miehistä 40 prosenttia on yrittäjiä ja kolmasosa toimihenkilöitä. Naisyrittäjien osuus on keskustassa puolueiden suurin. Kokoomus on sekä naisten että miesten osalta keskustaa toimihenkilöityneempi puolue; sen naisvaltuutetuista reilut 60 prosenttia ja miehistäkin yli puolet on toimihenkilöasemassa. Noin joka neljäs kokoomusmies ja noin joka kymmenes kokoomusnainen on yrittäjä. Keskusta on maatalousyrittäjien ansiosta yrittäjävaltaisempi, mutta kokoomuksen valtuutetuista muiden yrittäjien osuus on suurempi kuin keskustassa sekä naisten että miesten keskuudessa.

Vasemmistopuolueiden eli SDP:n ja Vasemmistoliiton naisvaltuutetut ovat miesvaltuutettuja useammin toimihenkilöitä. SDP:n naisista 60 prosenttia ja miehistä vajaat 40 prosenttia sekä Vasemmistoliiton naisista reilut 40 prosenttia ja miehistä alle 30 prosenttia on toimihenkilötaustaisia. Vasemmistopuolueiden miesvaltuutetut ovat taas naisia useammin työntekijätaustaisia: SDP:n miehistä on työntekijöitä 34 ja naisista 16 prosenttia, Vasemmistoliitossa miehistä 39 ja naisista 22 prosenttia.

Vihreät ovat sekä nais- että miesvaltuutetuissa valtaosin toimihenkilötaustaisia, kuten ovat kristillisdemokraatitkin. RKP:n valtuutetuissa naisten ja miesten taustat eroavat hieman: RKP:n naisvaltuutetuista suuri enemmistö (70 %) on toimihenkilöitä, kun taas miehistä toimihenkilöitä on alle puolet, mutta yrittäjiä reilu neljännes.

Perussuomalaiset on vähiten toimihenkilöitynyt puolue: vajaa kolmannes sen naisvaltuutetuista ja noin neljännes miesvaltuutetuista on toimihenkilöitä. Perussuomalaisista miehistä sekä yrittäjiä, työntekijöitä että eläkeläisiä on noin viidesosa, naisvaltuutetut sen sijaan hajautuvat useisiin ryhmiin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009

Jaa