Kenen ääni kuuluu kuntien valtuustoissa?

  1. Äänestäjäkunta on toimihenkilöistynyt
  2. Valtuutetut ja äänestäjät eri puusta veistettyjä
  3. Valtuutettujen keskitulot selvästi äänestäjää suuremmat
  4. Kunnanvaltuustot ovat miesten valtakuntia
  5. Keskustan maatalousyrittäjät ovat suurin valtuutettujen ryhmä
  6. Kaikkien puolueiden valtuutettujen keskitulo on suurempi kuin äänestäjäkunnan
  7. Vihreät on ainoa naisvaltainen puolue
  8. Perinteiset jaot näkyvät edelleen kuntien valtuustoissa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaikkien puolueiden valtuutettujen keskitulo on suurempi kuin äänestäjäkunnan

Puolueet näyttäisivät valtuutettujensa perusteella profiloituvan edelleen melko perinteisesti tiettyjen ryhmien etujen ajajiksi (taulukko 3). Keskusta on puolueista yrittäjävetoisin erityisesti siksi, että maatalousyrittäjien osuus sen valtuutetuista on suuri. Yrittäjiä on paljon myös kokoomuksen, RKP:n ja perussuomalaisten valtuutetuissa.

Toimihenkilöitynein puolue on vihreät, jonka valtuutetuista lähes 70 prosenttia on toimihenkilöitä, erityisesti ylempiä toimihenkilöitä. Toimihenkilöiden edustus on yli 50 prosenttia myös kokoomuksessa, SDP:llä, kristillisdemokraateilla ja RKP:llä. Pienin toimihenkilöedustus on perussuomalaisilla.

Työntekijäpuolueiksi profiloituvat edelleen Vasemmistoliitto ja SDP, mutta työntekijät ovat merkittävä ryhmä myös perussuomalaisissa. Opiskelijoiden osuus valtuutetuista on suurin vihreissä, ja eläkeläisten Vasemmistoliitossa ja perussuomalaisissa.

Valtuutettujen lukumäärillä laskettuna kaikkein vaikutusvaltaisimmat "ryhmät" ovat kuitenkin keskustalaiset maatalousyrittäjät ja toimihenkilöt, kokoomuslaiset ylemmät toimihenkilöt sekä sosialidemokraattiset alemmat toimihenkilöt.

Tulotaso on paras kokoomuksen valtuutetuilla, joiden vuositulot ovat keskimäärin yli 50 000 euroa, yli kaksi kertaa niin suuret kuin äänioikeutetuilla keskimäärin. Myös RKP:n valtuutetuilla on suuret tulot, keskimäärin 45 000 euroa vuodessa. Pienimmät tulot ovat perussuomalaisten valtuutetuilla, joiden keskitulot ovat noin puolet kokoomusvaltuutettujen tuloista ja vain noin 2 500 euroa suuremmat kuin äänioikeutetuilla. (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Valtuutettujen keskitulot puolueittain vuonna 2008. Euroa. Tulot keskiarvoina.

Lähde: Kunnallisvaalit 2008 ja työssäkäyntitilasto. Tilastokeskus.

Tuloihin vaikuttaa valtuutettujen sosioekonominen tausta: kokoomuksen ja RKP:n yrittäjä- ja toimihenkilövaltaisuus nostaa keskituloa. Perussuomalaisilla painopiste on pienituloisissa eläkeläisissä, työntekijöissä ja alemmissa toimihenkilöissä. Tästä huolimatta jokaisessa puolueessa valtuutettujen keskimääräinen vuositulo on suurempi kuin äänestäjäkunnassa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009

Jaa