Teollisuuden toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvu hidastui EU-maissa ja USA:ssa
  3. Tuottajahintojen nousu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä
  4. Erityisesti kotimaan myynnin kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa
  5. Teollisuuden palkkasumma kasvoi; työllisten määrä lähes ennallaan
  6. Teollisuusyritysten suhdanneodotukset heikkenivät selvästi
  7. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  8. Fokus: TOL 2008 -siirtymän myötä tapahtuvia muutoksia teollisuuden tilastoissa
  9. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  10. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuusyritysten suhdanneodotukset heikkenivät selvästi

EK:n elokuussa julkaiseman suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritysten odotukset loppuvuodelle ovat selvästi aiempaa heikommat. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli heinäkuussa -28, kun se huhtikuussa oli -5. Käännettä alaspäin odottaa 30 prosenttia teollisuusyrityksistä, kun vain 2 prosenttia arvioi suhdannetilanteen paranevan lähikuukausina.

Suhdanneodotukset heikkenivät kaikilla toimialoilla, vaikka tiedusteluhetken tilannetta kuvattiin vielä tavanomaista vahvemmaksi mm. teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa.

Tilastokeskuksen julkaiseman teollisuuden uudet tilaukset -tilaston mukaan tammi-heinäkuussa tehdasteollisuuden tilausten arvo väheni hieman vuodentakaisesta. Tehdasteollisuudella tarkoitetaan tässä tilastossa tilauspohjaista valmistusta harjoittavien toimialojen yhdistelmää. Kesä- ja heinäkuussa tehdasteollisuuden uusien tilausten arvo kuitenkin kasvoi vuotta aiemmasta. Voimakkaat heilahtelut kuukausitasolla ovat tyypillisiä uusille tilauksille, joten sen pohjalta tehtävissä tulkinnoissa on syytä noudattaa varovaisuutta.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan teollisuustuotannon volyymi pieneni heinäkuussa vuodentakaiseen verrattuna kaikilla päätoimialoilla (puu- ja paperi-, kemian- ja metalliteollisuus).

Kuvio 6. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuotannon kehitys sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008