Teollisuuden toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvu hidastui EU-maissa ja USA:ssa
  3. Tuottajahintojen nousu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä
  4. Erityisesti kotimaan myynnin kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa
  5. Teollisuuden palkkasumma kasvoi; työllisten määrä lähes ennallaan
  6. Teollisuusyritysten suhdanneodotukset heikkenivät selvästi
  7. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  8. Fokus: TOL 2008 -siirtymän myötä tapahtuvia muutoksia teollisuuden tilastoissa
  9. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  10. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuuden palkkasumma kasvoi; työllisten määrä lähes ennallaan

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys heikkeni toisella vuosineljänneksellä koko teollisuuden osalta noin 0,4 prosenttia vuodentakaisesta. Avoimia työpaikkoja oli teollisuudessa toisella neljänneksellä selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 5,2 prosenttia. Kehitys vaihteli toimialoittain. Eniten palkkasumma kasvoi kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Myös metalliteollisuuden alatoimialoilla palkkasumman kasvu oli melko ripeää. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuudessa palkkasumman lasku jatkui.

Palkkasumman kasvun takana oli ensisijaisesti nimellisansioiden kasvu. Vuoden 2008 toisella neljänneksellä nimellisansiot kasvoivat tehdasteollisuudessa noin 4,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuvio 5. Koko teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja tuotannon kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008