Teollisuuden toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvu hidastui EU-maissa ja USA:ssa
  3. Tuottajahintojen nousu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä
  4. Erityisesti kotimaan myynnin kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa
  5. Teollisuuden palkkasumma kasvoi; työllisten määrä lähes ennallaan
  6. Teollisuusyritysten suhdanneodotukset heikkenivät selvästi
  7. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  8. Fokus: TOL 2008 -siirtymän myötä tapahtuvia muutoksia teollisuuden tilastoissa
  9. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  10. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tuottajahintojen nousu kiihtyi toisella vuosineljänneksellä

Teollisuuden liikevaihto jatkoi varsin voimakasta kasvua myös toisella vuosineljänneksellä. Kasvua kertyi 9,7 prosenttia vuodentakaisesta. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi 6,8 prosenttia eli liikevaihdon kasvu kiihtyi entisestään hieman. Osittain kasvun kiihtymistä voimistaa pääsiäisen erilainen ajoittuminen ja osittain tuottajahintojen nousun hienoinen kiihtyminen toisella neljänneksellä.

Koko teollisuuden tuottajahinnat kipusivat toisella vuosineljänneksellä 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hintakehitys vaihteli paljon alatoimialoittain. Päätoimialaryhmistä tuottajahinnat alenivat vain puu- ja paperiteollisuudessa. Kemianteollisuudessa hinnat kipusivat reippaasti ja metalliteollisuudessa pysyivät suurin piirtein vuodentakaisella tasollaan. Elintarviketeollisuudessa tuotteet kallistuivat 7,5 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihdon kasvu jatkui erityisen voimakkaana kemianteollisuudessa, jossa kehityksen taustalla oli sekä tuottajahintojen ripeä nousu että tuotannon volyymin kasvu. Myös elintarviketeollisuudessa sekä sähkö- ja vesihuollossa tuotteiden kallistuminen edesauttoi liikevaihdon kasvua. Sen sijaan elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä metallituotteiden valmistuksessa liikevaihdon kasvu kertoo lähinnä tuotannon volyymin eikä niinkään tuottajahintojen kasvusta. Puu- ja paperiteollisuudessa sekä tuotannon että tuottajahintojen lasku johtivat siihen, että myös liikevaihto supistui runsaat 5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon, tuotannon ja tuottajahintojen kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008