Teollisuuden toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Suomen teollisuustuotannon kasvu EU-maita ja USA:ta nopeampaa vuonna 2007
  3. Tuottajahintojen nousua hidasti sähkön ja joidenkin metallien halpeneminen
  4. Liikevaihtoon toivat kasvua sekä kotimarkkinat että myynti ulkomaille
  5. Työllisten määrä kasvoi metalliteollisuudessa mutta väheni muilla toimialoilla
  6. Tehdasteollisuuden näkymät loivasti miinuksella
  7. Fokus: Kansainvälistyminen haastaa Suomen teollisuustuotantoa
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tehdasteollisuuden näkymät loivasti miinuksella

EK:n helmikuussa julkaistun suhdannebarometrin mukaan teollisuuden suhdannenäkymät ovat hiipumassa, mutta tilauskanta ja tilausten odotukset ovat yhä normaalia korkeammalla tasolla. Myös tuotanto-odotukset alkuvuodelle ovat melko hyvät.

Merkille pantavaa on teollisuuden eri toimialojen hyvinkin erilaiset näkymät: metalliteollisuudessa näkymät ovat yhä myönteiset, kemianteollisuudessa tilanne on kutakuinkin ennallaan, mutta metsäteollisuudessa odotukset ovat useilla mittareilla mitattuna heikkenevät.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan koko teollisuuden tuotanto kasvoi tammikuussa vuodentakaisesta reilut 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Odotuksia heijastaen sekä metalli- että kemianteollisuus jatkuivat kasvuaan kun taas puu- ja paperiteollisuudessa tuotannon väheneminen jatkui.

Kuvio 6. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuotannon kehitys sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008

Jaa