Teollisuuden toimialakatsaus IV/2007

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Suomen teollisuustuotannon kasvu EU-maita ja USA:ta nopeampaa vuonna 2007
  3. Tuottajahintojen nousua hidasti sähkön ja joidenkin metallien halpeneminen
  4. Liikevaihtoon toivat kasvua sekä kotimarkkinat että myynti ulkomaille
  5. Työllisten määrä kasvoi metalliteollisuudessa mutta väheni muilla toimialoilla
  6. Tehdasteollisuuden näkymät loivasti miinuksella
  7. Fokus: Kansainvälistyminen haastaa Suomen teollisuustuotantoa
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työllisten määrä kasvoi metalliteollisuudessa mutta väheni muilla toimialoilla

Teollisuuden työllisyys koheni neljännellä vuosineljänneksellä vuodentakaisesta. Koko vuonna 2007 työllisten määrä oli aavistuksen suurempi kuin vuonna 2006. Viimeisellä vuosineljänneksellä työllisten määrä lisääntyi metalliteollisuuden toimialaryhmässä mutta väheni kaikissa muissa toimialaryhmissä.

Teollisuuden palkkasumma kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä vajaat 5 prosenttia vuodentakaisesta. Puu- ja paperiteollisuuden palkkasumman pieneni loppuvuonna vuotta aiemmasta. Kaikilla muilla toimialoilla palkkasumma pysyi kasvussa. Ripeintä palkkasumman kasvu oli metallituotteiden valmistuksessa sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa.

Teollisuudessa palkansaajien nimellisansiot nousivat viimeisellä vuosineljänneksellä lähes 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ansiotason nousu nopeutui huomattavasti edellisiin neljänneksiin verrattuna, koska monilla toimialoilla uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset toteutuivat lokakuun alusta lähtien.

Kuvio 5. Koko teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja tuotannon kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2008

Jaa