Kaikkea ei kannata kehittää itse

  1. Tuottavuutta avoimesta innovaatiotoiminnasta?
  2. Vahvat immateriaalioikeudet - kannustin vai hidaste?
  3. Yritysten aineeton varallisuus kasvussa
  4. Ulkoistaminen tuo tehokkuutta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ulkoistaminen tuo tehokkuutta

Tehokkuutta voidaan toisinaan lisätä siirtämällä ainakin osa yrityksen innovaatiotoiminnasta sen ulkopuolelle, joko toiselle yritykselle tai suoraan loppukäyttäjälle. Monilla toimialoilla avoin innovaatiomalli onkin toteutunut entistä laajempana t&k-toiminnan ulkoistamisena ja useat suuret yritykset ovat strategisesti siirtäneet tuotekehitystä yrityksen ulkopuolelle. Esimerkiksi Procter & Gamble Co. on ilmoittanut pyrkivänsä ulkoistamaan puolet tuoteideoistaan vuoteen 2010 mennessä. Myös teknisiin innovaatioihin kiinteästi liittyviä muotoiluinnovaatiota ulkoistetaan. Esimerkiksi ICT-alan yritykset ovat jättäneet etenkin kannettavien tietokoneiden ja kämmentietokoneiden muotoilun yrityksen ulkopuolisille tahoille.

Erityisesti silloin, kun asiakkaiden tarpeet ovat nopeasti muuttuvia, monimutkaisia ja heterogeenisia, nopeampi ja tehokkaampi toimintatapa voi olla tuotteiden kehityksen antaminen asiakkaille itselleen. Yrityksen tehtäväksi jää tarjota työkalu (esimerkiksi tietokoneohjelma), jonka avulla loppukäyttäjä voi kehittää omia tarpeitaan vastaavan tuotteen. Monet tehdastuotantona massamarkkinoille tuotetut tuotteet ovat alun perin syntyneetkin käyttäjien innovaatioina. Esimerkiksi ensimmäiset maastopyörät olivat pyöräilyharrastajien tavallisista polkupyöristä erilaisiin maasto-olosuhteisiin muokkaamia. Maastopyörien kaupallinen tuotanto alkoi 1970-luvun puolivälissä ensimmäisten maastopyörien käyttäjien alkaessa tuottaa pyöriä muiden käyttöön. Vuoteen 2000 mennessä maastopyörien markkinat kattoivat 65 prosenttia (noin 58 miljardia USD) polkupyörien vähittäismyynnistä.

Innovaatiotoiminnan ulkoistamisella yritys voi saada suoraa tuottavuushyötyä, jos uusi teknologia tai muotoiluinnovaatio pystytään tuottamaan edullisemmin yrityksen ulkopuolella. Tutkimus- ja kehitystoiminnan siirtäminen yrityksen ulkopuolelle voi kuitenkin murentaa yrityksen kykyä ymmärtää ja hyödyntää muualla tuotettua tietoa ja innovaatioita, jolloin ulkoistamisen tuottavuusvaikutukset saattavatkin pitkällä tähtäyksellä olla negatiiviset.

Lähde:

Koski, Heli (2007). Avoin innovaatio ja tuottavuus. Teoksessa Maliranta, Mika ja Ylä-Anttila, Pekka (toim.) Kilpailu, innovaatio ja tuottavuus. ETLA. Helsinki.

 

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.9.2007