Työvoimakustannusryhmän raportti

  1. Tiivistelmä
  2. Työvoimakustannustilaston tulkinta
  3. Tietolähteet
  4. Työvoimakustannusten taso ja kehitys 2000 - 2005
  5. Liite 1: Euron arvon muutos suhteessa ulkomaisiin valuuttoihin
  6. Alaviitteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tietolähteet

Euroopan maiden välisten työvoimakustannusten tason tietolähteenä on käytetty Eurostatin vuoden 2004 työvoimakustannustutkimuksen (Labour Cost Survey LCS) tietoja. Tutkimuksesta on säädetty EU-asetuksella ja Eurostat on panostanut tutkimuksen vertailukelpoisuuden ja laadun varmistamiseen. Tutkimus kattaa sekä toimihenkilöt että työntekijät sekä kaikki toimialat julkista yleishallintoa lukuunottamatta. Yhdysvaltojen kohdalla on käytetty BLS:n Employer Costs for Employee Compensation -tilastoa, jota on pidettävä vähintään samantasoisena LCS:n kanssa.

Tehdyn työtunnin työvoimakustannusten mittaukseen liittyy eräitä hankalasti ratkaistavia mittausongelmia (mm. toimihenkilöiden ja suoriteperusteista työtä tekevien tehdyn työajan mittaus), jotka saattavat erityisesti toimialatasolla heikentää eri maita koskevien tietojen vertailukelpoisuutta.

Muiden maiden osalta tasovertailussa on käytetty BLS:n kansainvälisen vertailun sivuja. Nämä kattavat yleensä vain teollisuuden tuntityöntekijät. Itä-Euroopan osalta on käytetty Wien'issä sijaitsevan Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche :n tietoa kuukausipalkoista Itä-Euroopan maissa.

Työvoimakustannusten kehitystä koskevat tiedot perustuvat Euroopan Unionin osalta Eurostat'in julkaisemaan työvoimakustannusindeksiin (Labour Cost Index). Indeksin laskentaperusteista on säädetty EU:n asetuksella ja Komissio on velvollinen seuraamaan ja raportoimaan asetuksen toteutusta vuosittain Euroopan parlamentille. Silti eri maita koskevien tietojen vertailukelpoisuus erityisesti viimeisimpien tietojen osalta vaihtelee edelleen huomattavasti.

USA:n osalta työvoimakustannusten muutosta koskevat tiedot perustuvat BLS:n julkaisemaan Employment Cost Index'iin. Labour Cost Index'in ja Employment Cost Index' in tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia. USA:n kustannuskehitystä mittaavasta indeksistä on puhdistettu rakennemuutosten vaikutusta huomattavasti laajemmin kuin EU:n työvoimakustannusindeksistä.

Euroopan valuuttaunionin ulkopuolisten maiden kustannuskehitystä on seurattu sekä nimellisesti kansallisessa valuutassa että euromääräisesti ottaen huomioon ko valuutan euromääräisen vaihtokurssin muutokset.

Alkuun Edellinen Seuraava

Jaa