Rakentamisen toimialakatsaus IV/2005

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen kovassa kasvussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastuu
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi ripeästi
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset valoisia
  7. Fokus: Asuntotuotantomarkkinat hyvässä vedossa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Investoinnit rakentamiseen kovassa kasvussa

Rakennusinvestoinnit kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä edelleen vahvasti, 13 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla investointien kasvuvauhti on kaksinkertaistunut alkuvuoteen verrattuna. Loka-joulukuussa maarakennusinvestoinnit kasvoivat reilun 10 prosenttia ja investoinnit talonrakennuksiin reilut 13 prosenttia. Investoinnit asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kasvoivat molemmat vauhdikkaasti. Investoinnit muihin talonrakennuksiin kasvoivat 15 prosenttia ja investoinnin asuinrakennuksiin reilun 12 prosenttia.

Vuonna 2005 investoinnit rakentamiseen lisääntyivät 10 prosentilla niin maa- ja vesirakentamiseen kuin talonrakentamiseenkin.

Kuvio 1. Investoinnit rakentamiseen

Vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä uudisrakennustöitä aloitettiin kaikkiaan noin 7 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2004 vastaavana aikana. Sen sijaan viimeisellä neljänneksellä aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä kasvoi 12 prosenttia vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muiden rakennusten aloitukset vähenivät selvästi vuotta aiemmasta noin 16 prosentilla. Muiden rakennusten aloitukset vähenivät liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten luokissa selvästi vuotta aiemmasta. Asuinrakennusten osuus kaikista aloitetuista kuutioista oli noin 40 prosenttia, mistä 60 prosenttia oli pientalojen aloituksia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä vapaa-ajan asuntojen aloitukset vähenivät 7 prosenttia.

Vuonna 2005 uudisrakennustöitä käynnistettiin yhteensä lähes 42 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastavana aikana. Aloitukset kasvoivat kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta julkisia palvelurakennuksia.

Vuonna 2005 aloitettiin yli 33 700 uuden asunnon rakentaminen, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Pientalotaloasuntojen määrä kasvoi 13 prosenttia ja rivitaloasuntojen määrä 15 prosenttia. Sen sijaan aloitettujen kerrostaloasuntojen määrä väheni 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Pientalojen kuutiomääräisen rakentamisen osuus koko asuinrakentamisesta on lisääntynyt jatkuvasti vuodesta 1996.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kiri vahvaan 16 prosentin kasvuun kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Rakentamisen volyymin kasvu kiihtyi nollakasvusta 16 prosentin kasvuun vuoden 2005 aikana. Edellisellä neljänneksellä oltiin 10 prosentin kasvussa. Volyymin kasvu tuli tasaisesti sekä asuinrakentamisesta että muun rakentamisen kasvusta. Asuinrakennuksille myönnettiin 2004 loppuvuonna rakennuslupia edellisvuotta selvästi vähemmän. Tämä näkyi aloitusten vähenemisenä vuoden 2005 alkupuolella. Vuoden 2005 mittaan lupia on myönnetty selvästi aiempaa enemmän, mikä tulee pitämään rakentamisen volyymin korkeana kun nämä rakennushankkeet saadaan käyntiin.

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.3.2006

Jaa