Lediga arbetsplatser

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet. Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. Vi har omkring 900 sakkunniga inom olika branscher.

Närmare information om Statistikcentralen som arbetsgivare hittar du under avsnittet Statistikcentralen.

 

 

Uppgift

Ansökningstiden utgår

Två överaktuarier till enheten för datainsamling

27.10.2017 kl. 15:00
Planerare för informationstjänst 23.10.2017 kl. 15:00
Planerare för informationstjänst 23.10.2017 kl. 15:00
Överaktuarie till Metadatatjänsterna 23.10.2017 kl. 15:00
Statistikexpert inom Befolknings- och välfärdsstatistiken 27.10.2017 kl. 15:00
En expert till Datainsamlingen 30.10.2017 kl. 15:00
Expert inom statistiken över byggverksamhet 1.11.2017 kl. 15:00
Statistikcentralen söker projektchefer 2.11.2017 kl. 15:00
Planerare för informationstjänst 10.11.2017 kl. 15:00

Senast uppdaterad 23.10.2017