15.11.2004

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 kesä-elokuussa 4,0 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä toukokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu oli lähes pysähtynyt. Liikevaihto oli vain 0,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihto lisääntyi kesä-elokuussa 3,9 prosenttia. Alatoimialoista muu maaliikenne kasvoi 5 prosenttia ja vesiliikenne laski vajaan prosentin. Liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja posti- ja teleliikenteen 6 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia kesä-elokuussa. Toimialan sisällä kiinteistöalan palvelujen ja tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihto lisääntyi 6 prosenttia. Liikevaihdon arvolla mitattuna suurin alatoimiala, muu liike-elämää palveleva toiminta, kasvoi kesä-elokuussa 4 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihto lisääntyi kesä-elokuussa 4,4 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta, 6 prosenttia. Ympäristönhuolto kasvoi 2 prosenttia ja henkilökohtaiset palvelut vajaat 4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kolmen kuukauden ajanjaksosta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
9-11/2003 12/2003-2/2004 3-5/2004 6-8/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,5 4,3 5,2 4,0
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,5 1,9 1,4 0,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,1 5,7 6,4 3,9
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
3,2 2,8 4,7 5,1
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
4,0 5,7 4,9 4,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihtosarjat perustuvat verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Sarjoista ei tehdä painojulkaisua, vaan toimialoittaiset liikevaihtosarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukkoina Internet-osoitteessa tilastokeskus.fi/til/plv/tau.html. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, elokuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.