2.11.2004

Lisätietoja: Helena Korpi (09) 1734 3605, Hilkka Ahonen (09) 1734 3249
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Alkoholikuolemat kasvussa jo ennen veronalennusta

Vuonna 2003 alkoholisyihin eli alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuoli 1 283 työikäistä suomalaista. Alkoholikuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Eniten alkoholiin kuolee 45-69-vuotiaita miehiä. Tätä nuorempien ja vanhempien kuolinsyynä alkoholi on selvästi harvinaisempi, ja alle 35-vuotiaiden kohdalla alkoholi on kuolemansyynä vielä melko harvinainen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.

Alkoholin aiheuttamien naisten kuolemantapausten määrä on lähes nelinkertaistunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Viime vuonna alkoholiperäiset syyt aiheuttivat 267 työikäisen naisen kuoleman.

Miesten kuolleisuus alkoholisyihin ikäryhmittäin 1981-2003

Työikäisten suomalaisten miesten yleisin kuolemansyy on ollut jo pitkään sepelvaltimotauti, vaikka kuolleisuus siihen onkin viimeisten vuosikymmenien aikana vähentynyt. Viime vuonna sepelvaltimotautiin kuoli 1 356 työikäistä miestä. Ruotsissa ja Norjassa sepelvaltimotautikuolleisuus on puolet pienempi kuin Suomessa, ja Italiassa, Ranskassa ja Portugalissa vieläkin alhaisempi. Useimmissa uusissa EU-maissa sepelvaltimokuolleisuus on Suomea korkeampi.

Työikäisten naisten yleisin kuolemansyy on edelleen rintasyöpä, joskin sen aiheuttama kuolleisuus on selvästi vähentynyt erityisesti 2000-luvulla. Nykyisin alkoholiperäisiin syihin kuolee jo enemmän naisia kuin sepelvaltimotautiin.

Työikäisten (15-64-vuotiaiden) yleisimmät kuolemansyyt sukupuolen mukaan 2003

Miehet Naiset
Sija Kuolemansyy Kuolleiden määrä % Sija Kuolemansyy Kuolleiden määrä %
1. Sepelvaltimotauti 1 356 18,5 1. Rintasyöpä 325 10,6
2. Alkoholisyyt 1 016 13,8 2. Alkoholisyyt 267 8,7
3. Tapaturmat
siitä - maaliikenne
- kaatuminen
917
186
217
12,5
2,5
3,0
3. Sepelvaltimotauti
216 7,1
4. Itsemurhat 687 9,4 4. Itsemurhat 210 6,9
5. Keuhkosyöpä 375 5,1 5. Tapaturmat
siitä - maaliikenne
- kaatuminen
199
59
39
6,5
1,9
1,3
6. Aivoverenkierron sairaus 358 4,9 6. Aivoverenkierron sairaus 183 6,0
Muut kuolemansyyt 2 629 35,8 Muut kuolemansyyt 1 655 54,2
Työikäisenä kuolleita miehiä yhteensä 7 338 100,0 Työikäisenä kuolleita naisia yhteensä 3 055 100,0

Itsemurhien määrä on jatkuvasti vähentynyt. Itsemurhia tehtiin vuonna 2003 ennätyksellisen vähän, viimeksi itsemurhaluvut ovat olleet näin alhaisia 1960-luvun lopulla. Viime vuonna itsemurhan teki 687 työikäistä miestä ja 210 naista. Eläkeiässä itsemurhaan päätyi 171 henkilöä, joista miehiä oli 123. Nuoria, alle 20-vuotiaita, oli itsemurhan tehneistä 52, joista valtaosa eli 41 oli miehiä.

Lähde: Kuolemansyyt. Tilastokeskus
Kuolemansyiden taulukot ovat Internetissä StatFin-tilastopalvelussa osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.