14.9.2004

Lisätietoja: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Elokuun inflaatio 0,4 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 0,4 prosenttia. Heinäkuussa se oli 0,3 prosenttia.

Kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten polttonesteiden kallistuminen, 0,3 prosenttiyksikköä. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden hintojen nousu, vuokrankorotukset sekä asuntojen ja elintarvikkeiden kallistuminen vaikuttivat inflaatioon kukin 0,2 prosenttiyksikköä. Kuluttajahintojen nousua hillitsi eniten alkoholijuomien halpeneminen, 0,8 prosenttiyksikköä. Puhelumaksujen ja käytettyjen autojen hintojen lasku pienensi niin ikään inflaatiota. Vaikka korkojen lasku pysähtyi, olivat korot yhä selvästi matalampia kuin vuosi sitten.

Heinäkuusta elokuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia, mikä johtui lähinnä vaatealennusmyyntien vähenemisestä.

Suomen inflaatiomittarit, elokuu 2004

Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (2000=100) 105,3 0,4% 0,3%
Elinkustannusindeksi (1951:10=100) 1 579
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100) 113,5 0,3% 0,3%

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa 492 hyödykkeestä noin 3 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio elokuussa ennakkotietojen mukaan 2,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli elokuussa sama kuin heinäkuussa eli 2,3 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli elokuussa 0,3 prosenttia.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu joidenkin jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee elokuuta koskevat yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. syyskuuta.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2004, elokuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.