13.8.2004

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, aki.niskanen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 maalis-toukokuussa 4,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä helmikuuhun päättyneellä 3 kuukauden ajanjaksolla liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 1,3 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihto lisääntyi maalis-toukokuussa 6,2 prosenttia. Toimialaa kasvatti eniten posti- ja teleliikenne, jonka liikevaihto suureni 13 prosenttia vuoden takaisesta. Muilla alatoimialoilla kasvu oli maltillisempaa ja esimerkiksi vesiliikenteen liikevaihto kääntyi 4 prosentin laskuun pitkän kasvukehityksen jälkeen.

Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 4,2 prosenttia. Alatoimialoista kasvu kiihtyi voimakkaimmin tietojenkäsittelypalveluissa, jossa liikevaihto lisääntyi 6 prosenttia. Liikevaihdon arvolla mitattuna suurin alatoimiala, muu liike-elämää palveleva toiminta, kasvoi maalis-toukokuussa 3 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialan liikevaihto lisääntyi 4,8 prosenttia viime vuoden maalis-toukokuusta. Toimialalla ympäristönhuollon liikevaihto kasvoi voimakkaimmin, ollen 6 prosenttia suurempi vuotta aiempaan verrattuna. Toimialalle kuuluvat virkistys-, kulttuuri ja urheilutoiminta lisääntyi 5 prosenttia ja henkilökohtaiset palvelut 4 prosenttia vuotta aiemmasta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
6-8/2003 9-11/2003 12/2003-2/2004 3-5/2004
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 3,5 4,5 4,3 4,8
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,2 2,5 1,9 1,3
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,4 6,0 5,6 6,2
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
2,2 3,2 2,9 4,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,1 4,0 5,7 4,8
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Liikevaihtosarjat perustuvat verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Sarjoista ei tehdä painojulkaisua, vaan toimialoittaiset liikevaihtosarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukkoina Internet-osoitteessa tilastokeskus.fi/til/plv/tau.html. Indeksisarjat löytyvät myös Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, toukokuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.