13.8.2004

Lisätietoja: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Inflaatio kiihtyi heinäkuussa 0,3 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio nousi Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 0,3 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen kesäkuun -0,1 prosentista johtui ennen kaikkea vihannesten kallistumisesta ja korkojen laskun pysähtymisestä.

Kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten polttonesteiden kallistuminen, 0,4 prosenttiyksikköä, sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden hintojen nousu, 0,2 prosenttiyksikköä. Vuokrankorotuksilla sekä asuntojen ja vihannesten hintojen nousulla oli myös vaikutusta inflaatioon. Inflaatiota puolestaan hillitsi edelleen eniten maaliskuun alkoholiveron alennus. Myös puhelumaksut laskivat ja korot olivat laskun hiipumisesta huolimatta yhä selvästi matalammalla kuin vuosi sitten.

Kesäkuusta heinäkuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,1 prosenttia, lähinnä vaatealennusmyyntien johdosta.

Suomen inflaatiomittarit, heinäkuu 2004

Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (2000=100) 105,0 0,3% -0,1%
Elinkustannusindeksi (1951:10=100) 1 575
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100) 113,2 0,2% -0,3%

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa 492 hyödykkeestä noin 3 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 2,4 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli heinäkuussa sama kuin kesäkuussa eli 2,4 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli heinäkuussa 0,2 prosenttia.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu joidenkin jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee heinäkuuta koskevat yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 18. elokuuta.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2004, heinäkuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.