15.06.2004

Lisätietoja: Reetta Moilanen (09) 1734 2709, reetta.moilanen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 4 prosenttia tammi-maaliskuussa 2004

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Edellisellä neljänneksellä liikevaihto laski vielä vajaat 2 prosenttia. Kotimaan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2 prosenttia ja vienti 7 prosenttia edellisvuodesta.

Liikevaihto kasvoi tarkasteluajanjaksolla eniten metallien jalostuksessa, 34 prosenttia. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä huonekalujen, muun valmistuksen ja kierrätyksen toimialoilla kasvua kertyi 13 prosenttia. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa liikevaihto nousi puolestaan 11 prosenttia. Liikevaihto pieneni tarkasteluajanjaksolla eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, 6 prosenttia. Energia- ja vesihuollon toimialoilla laskua kertyi 2 prosenttia edellisvuodesta.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos
tammi-maaliskuussa 2004, prosenttia

kuva

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2004, maaliskuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.