Pressmeddelande 3.12.2010

Datapaketet över trafik har utkommit

Korrigerad 3.12.2010. Korrigeringen är markerad med rött: var tidigare miljoner.

Samlingsverket för trafikstatistik Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2010 har utkommit. Statistikcentralens publikation har tabeller och figurer över väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik samt datakommunikation. Dessutom innehåller den gemensamma tabeller över alla trafikformer samt internationella jämförelser. Förutom de nyaste årsuppgifterna ingår också långa tidsserier och regionala uppgifter.

Uppgifterna i årsboken kommer förutom från Statistikcentralen bl.a. från VR-Group, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Finavia och Kommunikationsverket. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

Axplock ur innehållet i publikationen:

  • Omsättningen för företag inom trafik var år 2009 nästan 20 miljarder euro, vilket är 12 procent mindre än föregående år.
  • Av de 77 553 miljoner personkilometer som år 2009 kördes i inrikestrafiken gjordes 83 procent med personbilar, 10 procent med bussar, 5 procent med tåg och 2 procent med andra fordon.
  • Finlands fordonsregister omfattade 2,8 miljoner personbilar i slutet av år 2009. Antalet är 2,8 procent större än året innan. Ifjol registrerades 90 575 nya personbilar, dvs. 35 procent färre än år 2008.
  • År 2009 inträffade 6 414 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I olyckorna omkom 279 personer och 8 057 skadades. Antalet omkomna var 19 procent färre än år 2008.
  • Drygt en tredjedel av landsvägarna i Finland var ännu grusvägar år 2009. År 1990 hade 40 procent av landsvägarna inte någon beläggning.
  • År 2009 fanns det 3 376 järnvägsplankorsningar. Antalet plankorsningar har minskat med 2 360 sedan år 1990.
  • Av de varumängder som transporterades med järnväg år 2009 var nästan 60 procent trä samt trä- och pappersindustriprodukter.
  • År 2009 uppgick antalet passagerare inom passagerarfartygstrafiken i Finland till totalt 4,3 miljoner, dvs. 83 000 passagerare fler än året innan.
  • Totalt 82,6 miljoner ton varor transporterades inom utrikes sjötrafiken år 2009. Importens andel var 45,1 miljoner och exportens 37,5 miljoner ton. Importen minskade med 23 och exporten med 15 procent från året innan.
  • År 2009 reste 0,8 miljoner passagerare från Finland med charterflyg och 4,9 miljoner med reguljärflyg. Passagerarmängden minskade med 6 procent från året innan både inom charter- och reguljärtrafik. Charterflygen hade oftast Spanien som resmål och reguljärflygen Tyskland.

Källa: Liikennetilastollinen vuosikirja 2010. Statistikcentralen
Pris 65 euro.

Förfrågningar: Taru Tamminen, (09) 1734 2243, Irmeli Segerholm, (09) 1734 3219,
liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi.