Koulutie pidentynyt 60 vuodessa

Koulujen alkaessa elokuun puolivälissä lähes 60 000 lasta aloittaa opintiensä. Se on 2000-luvulla koko lailla pitempi kuin silloin, kun nykyisten ekaluokkalaisten isovanhemmat olivat 7-vuotiaita. Lähes kahdella kolmesta 15 vuotta täyttäneestä suomalaisesta on jokin perusasteen jälkeinen tutkinto. Perusasteella tarkoitetaan peruskoulua, kansakoulua tai keskikoulua.

Keskiasteen tutkinto, kuten esimerkiksi ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto, on 39,2 prosentilla, korkean asteen koulutus 27,8 prosentilla. Nämä tiedot ovat vuodelta 2010.

Vuoden 1950 lopussa 27 prosenttia suomalaisista 15 vuotta täyttäneistä oli käynyt osan kansakoulua tai ei sitäkään. Kansakoulun käyneitä oli 64 prosenttia, keskikoulun suorittaneita 5,5 prosenttia ja ylioppilaita kolme prosenttia.

Historialliset tiedot ovat peräisin Suomen tilastollisesta vuosikirjasta 1957, joka on saatavilla Kansalliskirjaston ylläpitämässä Doria-palvelussa. Tilastokeskus on julkaissut Doriassa vanhoja vaali- ja väestötilastoja sekä tilastollisia vuosikirjoja.

Lisätietoja: informaatikko Marketta Lukkari p. 09 1734 2240, Tilastokeskus


Päivitetty 9.8.2012

Jaa