Sitkeä inflaatio syö ostovoimaa

Verot ja maailmanmarkkinahinnat aiheuttavat inflaatiopaineita, mutta EKP:n löysän rahapolitiikan aiheuttamasta kysyntäinflaatiosta ei inflaatioasiantuntija Ilkka Lehtisen arvion mukaan ole vaaraa. Loppuvuotta kohden inflaation tulisi laskea hieman alle 2,5 prosenttiin, jotta valtiovarainministeriön 2,7 prosentin inflaatioennuste koko vuodelle toteutuisi.

Tähän on hyvät mahdollisuudet, sillä useat tekijät viittaavat tällä hetkellä inflaation rauhoittumiseen. Öljyn hinta on laskussa, korot ovat pohjilla ja ruuankin pahimmat hintapaineet on purettu, kirjoittaa Lehtinen Tieto&trendit-lehden artikkelissaan.

Kansainvälisestä hintakehityksestä ja Euroopan taloustilanteesta johtuen inflaatio on kuitenkin vaarassa pysyä lähivuosina korkealla. Samaan aikaan palkankorotusten olisi pysyttävä maltillisena. Tämä merkitsee sitä, että kuluttajien ostovoima kasvaa hitaasti. Hidastuva ostovoima taas vähentää yksityistä kulutusta ja sitä kautta bkt:n ja työllisyyden kasvua.

Lehtinen listaa artikkelissaan useita tekijöitä, jotka ylläpitävät sitkeitä inflaatiopaineita jatkossakin. Kehittyvien maiden lisääntyvä kysyntä, väestönkasvu, energian hintojen nousu, viljelysmaan väheneminen, biopolttoaineiden kysynnän kasvu ja sijoittajien keinottelu takaavat ruuan maailmanmarkkinahintojen nousutrendin tulevaisuudessakin, vaikka väliin tulee mahtumaan myös hintojen laskukausia.

Sama koskee energian hintaa. Lisääntyvä kysyntä nostaa öljyn hintaa myös jatkossa. Lisäksi asuminen kallistuu lähivuosina edelleen keskimääräistä inflaatiota nopeammin tarjonnan riittämättömyyden ja kysynnän kasvun takia.

Toisaalta on inflaatiota hillitseviä tekijöitä. Euroopan rahoituskriisi takaa sen, että kysyntäinflaatio ei pääse valloilleen aivan lähivuosina, Lehtinen arvioi. Hän kuitenkin lisää pitkään jatkuvan löysän rahapolitiikan vauhdittavan jossakin vaiheessa inflaatiota.

Suomessa vähän toisen polven maahanmuuttajia

Suomen väestöstä hieman alle kuusi prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia vuoden 2011 lopussa. Heistä 38 000 oli Suomessa syntyneitä eli toisen polven maahanmuuttajia.

Verrattuna muihin Pohjoismaihin ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus väestöstä on vielä kovin pieni, kirjoittavat tilastopäällikkö Kaija Ruotsalainen ja kehittämispäällikkö Jari Nieminen.

Ruotsissa ulkomailla syntyneitä on 15 prosenttia ja toisen polven maahanmuuttajiakin jo viisi prosenttia koko väestöstä. Norjassa ja Tanskassa osuudet ovat Ruotsia pienempiä, mutta kuitenkin yli kaksinkertaisia Suomeen verrattuna.

Ulkomaalaistaustaisten osuudet väestöstä Pohjoismaissa 2011

Lähteet: Tilastokeskus ja Ruotsin, Tanskan ja Norjan tilastovirastot

Tilastokeskus on koostanut maahanmuuttajista uuden luokituksen henkilön syntyperän sekä henkilön vanhempien että oman syntymämaan perusteella.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 09 1734 3478
Erikoistoimittaja Jouni Kotkavuori 09 1734 2269

Lue lehden muista aiheista Tieto&trendit-lehden sivuilta

Tilaukset: Tutustu lehteen tilaamalla se Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokaupasta. Voit myös ostaa lehden Akateemisesta kirjakaupasta.


Päivitetty 4.7.2012

Jaa