Liikevaihto kasvussa kaikilla päätoimialoilla

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa kaikilla päätoimialoilla. Rakennusalan yritysten liikevaihto lisääntyi nopeimmin, peräti 15,3 prosenttia.

Teollisuudessa liikevaihto kehittyi muita toimialoja maltillisemmin. Viimeisimmän kolmen kuukauden aikana liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaupan liikevaihto on kehittynyt vuoden 2012 alussa suotuisasti. Kaupan alalla toimivien yritysten liikevaihto lisääntyi joulu-helmikuussa 7,3 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan kaupan liikevaihdon kasvu on kiihtynyt vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Muiden palveluiden toimialoilla liikevaihto on kehittynyt niin ikään myönteisesti. Viimeisimmällä kolmen kuukauden jaksolla palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Päätoimialojen liikevaihdon trendisarjat 1/2000–2/2012

Tiedot ovat eri toimialojen liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten liiketoiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista.

Lisätietoja:
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Anna Muurainen 09 1734 2670
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Kirsi-Maria Manninen 09 1734 2681
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Heli Suonio 09 1734 2481
Kaupan liikevaihtokuvaaja, Jarkko Niemistö 09 1734 2951


Päivitetty 14.5.2012

Jaa