Naiset ja miehet Suomessa 2014

 • Julkaisu sisältää tilastotietoa naisten ja miesten asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa. Julkaisu antaa kuvan siitä, millainen naisten ja miesten asema on yhteiskunnan eri osa-alueilla.
  Julkaisusta on julkaistu 2., korjattu painos pdf-versiona.

  The publication contains statistical data on the position of women and men and gender equality in Finland. The publication gives a picture of the position of women and men in different areas of society.
 • Ämnesområde:
 • Anknyter till statistiken om:
 • Datum: 19.3.2014
 • Språk: suomi
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: ei
 • Pris: 8 euroa
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN: 1798-1751
  • Publikationsform: painettu
  • ISSN: 1456-2618
  • Produktkod: 3220

Jaa