Kansantalouden tilinpito 2002-2011, Taulukot

 • Julkaisussa on kansantalouden tilinpidon tarkistetut aikasarjat vuosilta 2002-2011. Kansantalouden tilinpidossa esitetään Suomen kansantalouden tilaa ja kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut, bruttokansantuote ja bruttokansantulo sekä näiden komponentit sekä tuotteiden tarjontaa ja käyttöä koskevat tiedot. Kansantalouden tuotantoa, tuloja, tulojen käyttöä ja pääomanmuodostusta kuvataan sektoreittain. Tuotanto-, työllisyys- ja pääomanmuodostustiedot esitetään myös toimialoittain. Julkaisussa on lisäksi tietoja kulutuksesta, veroista ja sosiaalivakuutusmaksuista.
 • Julkaisun englanninkielinen nimi: National Accounts 2002-2011, Tables
 • Aihealueet: Kansantalous
 • Tilastot: Kansantalouden tilinpito
 • Julkaisuajankohta: 1.11.2012
 • Kielet: suomi-englanti + osia ruotsiksi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): kyllä
 • Hinta: maksuton
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 1796-3907
  • Tuotenumero: 3406
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0784-9613
  • Tuotenumero: 3405

Jaa