Naiset ja miehet Suomessa 2014

 • Julkaisu sisältää tilastotietoa naisten ja miesten asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa. Julkaisu antaa kuvan siitä, millainen naisten ja miesten asema on yhteiskunnan eri osa-alueilla.
  Julkaisusta on julkaistu 2., korjattu painos pdf-versiona.

  The publication contains statistical data on the position of women and men and gender equality in Finland. The publication gives a picture of the position of women and men in different areas of society.
 • Aihealueet:
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 19.3.2014
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: 8 euroa
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN: 1798-1751
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN: 1456-2618
  • Tuotenumero: 3220

Jaa