Ajankohtaista

Uutisia

 • Tutustu tutkimusaineistojemme etäkäyttöön verkkokurssilla
  Tilastokoulun Tutkimusaineistot etäkäytössä -verkkokurssilla esitellään yksikkötason tutkimusaineistot ja SISU-mikrosimulointimalli. Kurssi antaa ohjeita tietosuojasta, aineistojen käyttöluvista sekä etäkäytöstä. Kaikille avoin kurssi sopii myös kokeneemmille käyttäjille. (25.2.2015)
 • Riittävä toimeentulo takaa hyvinvointia
  Erilaiset elämänlaadun mittarit täydentävät talouskasvuindikaattoreita hyvinvoinnin kuvaajana. Tilastokeskuksen tulo- ja elinolotutkimuksessa on tarkasteltu subjektiivisten hyvinvointia koskevien kysymysten avulla hyvinvoinnin ja toimeentulon välisiä yhteyksiä. Tuloksista käy ilmi, että toimeentulolla on selvä yhteys koettuun hyvinvointiin. (23.2.2015)
 • Tiedotustilaisuus talouden kehityksestä vuonna 2014
  Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2014 talouskehityksestä tiedotustilaisuudessa 2.3.2015 klo 9. (17.2.2015)
 • Tilastokeskuksen yt-neuvottelut päättyneet
  Tilastokeskuksen yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena Tilastokeskus harkitsee korkeintaan 21 henkilön irtisanomista. Neuvottelujen käynnistyessä irtisanomistarpeeksi arvioitiin 45 henkilöä. (16.2.2015)
 • Kaupan myynnin lasku jatkui vuonna 2014
  Kaupan liikevaihto jatkoi laskuaan myös vuonna 2014, jolloin liikevaihto supistui 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Myynnin lasku oli kuitenkin pienempi kuin vuonna 2013. Kaupan myynti on vähentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 2012 jälkimmäiseltä puoliskolta saakka. (12.2.2015)
 • Lisää uutisia >>>

Tapahtumia

Muutoksia tilastoissa ja StatFin-tietokannassa

 • Tilastokeskus siirtyy kausitasoituksessa J-Demetra+ -ohjelmiston käyttöön
  Tilastokeskus siirtyy käyttämään kausitasoituksessa uutta J-Demetra+ -ohjelmistoa. Tilastokeskus tuottaa kausitasoitettuja tietoja kansantalouden neljännesvuositilinpidosta, tuotannon suhdannekuvaajasta, työvoimakustannusindeksistä, työvoimatutkimuksesta, teollisuuden volyymi-indeksistä ja liiketoiminnan kuukausikuvaajista. Uuteen kausitasoitusohjelmistoon siirtyminen ei aiheuta muutoksia aikasarjoihin, niiden tulkitaan tai käyttöön.
 • Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015
  Tilastokeskuksen tilastotuotannossa sekä tuote- ja palveluvalikoimassa tapahtuu vuoden 2015 alusta runsaasti muutoksia. Yhteensä 14 tilastoa lakkautetaan, ja joidenkin tilastojen julkaisusisällöt muuttuvat. Lisäksi supistetaan julkaisutoimintaa ja muutetaan Tilastokirjaston aukioloaikoja. (18.12.2014)
 • Muutoksia tilastoissa >>>
 • Muutokset StatFin-tietokannassa >>>


Päivitetty 27.2.2015

Jaa