Aktualitetstjänster

Nyheter

 • Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Statistikkalendariet

 • Statistikkalendariet innehåller uppgifter om statistik och publikationer som kommer att publiceras under året.

Sociala medier

 • Vårt Twitter-konto ger information om statistisk information som nyss publicerats.
 • Statistikdoktorn på Facebook ger råd i problemsituationer och ger tips om nya publikationer, produkter och aktuella evenemang (på finska).
 • Bekanta dig också med våra andra tjänster i social media.

RSS-flöden

 • Med hjälp av RSS-flöden kan du följa med publiceringen av ny statistisk information och andra aktuella uppdateringar på vår webbplats.

Informationstjänst

 • Informationstjänsten hjälper till att hitta statistisk information och sakkunniga, besvarar frågor som gäller statistik och tillhandahåller rådgivning om Statistikcentralens tjänster.
 • info@stat.fi, tfn 029 551 2220
 • Blanketten Fråga om statistik

Kommunikation

 • viestinta@stat.fi, fornamn.efternamn@stat.fi
 • kommunikationschef Mervi Ukkonen, tfn 029 551 2235
 • nyhetstjänster: informatör Erja Seppänen, tfn 029 551 2569, informatör Jaana Sandqvist, tfn 029 551 2603

 


Senast uppdaterad 22.1.2015

Dela